DEGESCH PLOČE (TRAKE)

DEGESCH je insekticid-fumigant za suzbijanje skladišnih štetnika formuliran u obliku ploča ili traka.

INSEKTICID - FUMIGANT, formuliran u obliku ploča veličine 280 x 170 x 5 mm, mase 117 g (iz jedne ploče oslobađa se 33 g fosforovodika) ili u obliku traka koje se sastoje od 20 povezanih ploča (oslobađa se 660 g fosforovodika)

Aktivna tvar: Magnezijev fosfid 56%

PRIMJENA: DEGESCH PLOČE (TRAKE) je insekticid-fumigant za suzbijanje skladišnih štetnika:

  • žitnog, rižinog i kukuruznog žiška (Sitophilus spp.), malih brašnara (Tribolium spp.), žitne trogoderme (Trogoderma granarium), žitnog kukuljičara (Rhizopertha dominica), surinamskog brašnara( Oryzaephilus surinamensis), mauritanskog brašnara (Tenebrioides mauritanicus), velikog brašnara (Tenebrio  molitor), duhanara (Lasioderma serricorne), skladišnih moljaca iz roda Ephestia, bakrenastog moljca (Plodia interpunctella), žitnog moljca (Sitotroga cerealella), grahovog žiška (Acanthoscelides obtectus), grinja (Acarina) i drugih zrnatih poljoprivrednih proizvodima u vrećama, u podnim skladištima ili kontejnerima,u količini od:

            *1-2 ploče na 30 m3,  
             *1 trake ( 20 ploča ) na 300-600 m3,

  • duhanu u balama, kutijama i bačvama, u količini od:
    *1 ploče na 30-40 m3,
    *1 trake ( 20 ploča ) na 600-800 m3,

 

  • praznim skladištima i mlinovima, u količini od:

              *2-3 ploče na 30 m3, ili 1 trake (20 ploča) na 200-300 m3.

  • Za suzbijanje grinja (Acarina) primjenjuju se više preporučene doze uz dulju izloženost.

Da bi uspješno suzbili štetnike potrebna je izloženost (ekspozicija) plinu 4-5 dana uz dobru zabrtvljenost (hermetiziranost) skladišta. Ploče pri izlaganju treba postavljati ukoso ili okomito, tako da su im obje površine slobodne.

Zbog usporenog oslobađanja fosforovodika, ne preporučuje se fumigacija robe koja sadrži manje od 10% vlage.

Fumigaciju smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe koje imaju stručnjake s propisanom stručnom spremom i raspolažu sa zaštitnom opremom i uređajima za primjenu fumiganata.