BATURAD WP

Baturad WP je biološki selektivni kontaktni insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira (Lepidoptera). Primjenjuje se u šumarstvu, voćarstvu, maslinama, vinogradarstvu, povrtlarstvu i na ukrasnom bilju.


 

BIOLOŠKI INSEKTICID

Aktivna tvar: Bacillus thuringiensis Berliner var. kurstaki......16 000 IU/mg

Formulacija: močivo prašivo- koncentrat za suspenziju (WP) 

BATURAD WP je biološki selektivni kontaktni insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira (Lepidoptera).

Primjenjuje se u šumarstvu, voćarstvu, maslinama, vinogradarstvu, povrtlarstvu i na ukrasnom bilju:

  • borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa), u dozi 0,6-0,8 kg/ha ili u koncentraciji 0,06-0,08% (60-80 g u 100 l vode na 1000 m2), primjenom u vrijeme kada su gusjenice u I. i II. razvojnom obliku,

  • dudovac (Hyphantria cunea) u dozi od 1 kg/ha ili u koncentraciji 0,1 % (60-100g u100 l vode na 1000 m2)

  • gubar (Lymantria dispar) i maslinov moljac (Prays oleae), u dozi 1 kg/ha ili u koncentraciji 0,1%(100 g u 100 l vode na 1000 m2)

  • žuti grožđani moljac (Eupoecilia ambiguella) i pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana), samo za prvu i drugu generaciju, u koncentraciji 0,1-0,2% (100-200 g u 100 l vode) uz dodatak 0,1% ovlaživača i utrošak vode od 1000 l /ha (1-2 kg/ha Baturada WP + 1l /ha Radovit-N).

  • kupusni bijelac (Pieris brassicae), u dozi 0,4-0,6 kg/ha ili u koncentraciji 0,04-0,06% (40-60 g u 100 l vode za 1000 m2)

Škropivom treba dobro navlažiti i donju stranu lišća. Primjena iz zrakoplova dopuštena je na velikim površinama pod standardnim uvjetima. Preparat nije opasan za ribe i pčele i druge korisne organizme.