APOLLO 50 SC

Apollo 50 SC je kontaktni akaricid za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka  u nasadima jabuka, krušaka i vinove loze te ličinki crvenog pauka na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu.
 

Aktivna tvar   klofentezin, 500 g/l

Formulacija   tekući koncentrat za suspenziju - SC

Djelovanje i primjena

Kontaktni akaricid  za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka  u nasadima jabuka, krušaka i vinove loze te ličinki crvenog pauka na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu. Apollo 50 SC je selektivan akaricid namijenjen za suzbijanje:

zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) u nasadima jabuka i krušaka
u koncentraciji 0,04% uz utrošak najmanje 1500 l/ha škropiva (60 g u 150 l vode na 1000
m²). Tretirati treba u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja.
Za suzbijanje ljetnih jaja i i mladih pokretnih razvojnih oblika pauka u koncentraciji 0,06%
uz utrošak od najmanje 1500 l/ha škropiva (90 g u 150 l vode na 1000 m²).
Tretiranje treba obaviti kada se na listu nalaze najviše 2-3 pokretna mlada razvojna
oblika pauka. Može se tretirati najviše dva puta godišnje.

zimskih jaja crvenog voćnog  pauka (Panonychus ulmi) u nasadima vinove loze u
koncentraciji 0,04% uz utrošak najmanje 1000 l/ha škropiva (40 g u 100 l vode na 1000
m²). Tretirati treba u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja.

crvenog pauka (Tetranychus spp.) na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu
Tretirati treba kada se pojave prvi mlađi razvojni pokretni oblici paukova uz najviše dva
tretiranja u vegetaciji u razmacima od najmanje 14 dana.

Prednosti
Apollo 50 SC je selektivan i učinkovit akaricid koji suzbija zimska jaja i rane pokretne stadije crvenog voćnog pauka te rane pokretne stadije crvenog pauka uz minimalan rizik za predatore: grabežljive grinje i grabežljive insekte te pčele ako se koristi prema uputama za upotrebu.

Ograničenja
Sredstvo se smije koristiti najviše jedan puta godišnje u jagodama prije početka cvatnje i na šljivama za suzbijanje zimskih jaja. Ne smije se koristiti u krastavcima za kiseljenje. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Karenca
7 dana za salatni krastavac (u polju i zaštićenom prostoru), 42 dana za jabuke i kruške.
Na vinovoj lozi i jagodama je osigurana vremenom primjene.