VEGA

VEGA je kombinirani sistemični selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i strnim žitaricama.

Aktivna tvar  fluroksipir 150 g/l  +  klopiralid 60 g/l

Formulacija   koncentrat za emulziju (EC) 

VEGA  je kombinirani translokacijski selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova – bročika (Galium aparine), pelinolisna ambrozija (Ambrosia elatior), obična mišjakinja (Stelaria media) , štir(Amaranthus retroflexus), kužnjak (Datura stramonium), crna pomoćnica (Solanum nigrum), samonikli suncokret (Helianthus annus), kamilice (Matricaria spp.), jarmen (Anthemis elatior), obični kostriš (Senecio vulgaris), svinjak (Sonchus oleraceus), mali obični čićak (Xanthium strumarium), bijela gorušica (Sinapis arvensis), čvorast smrdelj (Galeopsis tetrahit) i dr. te višegodišnjih korova kao što su osjak (Cirsium arvense), obični slak (Convolvulus arvensis), veliki slak (Calistegia sepium) i dr.

Vrijeme primjene u odnosu na korove: osjak od faze rozete do 10 cm visine, kamilica 4-6 listova, a ostali korovi u fazi 2-6 listova.

VEGA se koristi u:

  • strnim žitaricama (ozima pšenica, ozimi ječam, jari ječam i zob)  u dozi 1,5 l /ha, tretiranjem od početka busanja do pojave jezičca ( 21-39 po ZCK ljestvici), a iznikli korovi u  navedenoj  fazi razvoja.
  • kukuruzu za zrno u dozi 1-1,5 l/ha, tretiranjem kada je usjev u fazi 3-7 listova, a iznikli korovi u optimalnom stadiju razvoja.

Karenca je osigurana vremenom primjene.

Otrovnost: Sredstvo je razvrstano u III. skupinu otrova uz uznaku Xn (štetno).