TERIDOX 500 EC

Teridox 500 EC je herbicid za suzbijanje korova u uljanoj repici.

 

Sastav:

Dimetaklor (500 g/l).

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC).

Opis pripravka:

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje korova u uljanoj repici.

Način djelovanja:

Teridox 500 SC djeluje preko tla pa ga korovne biljke usvajaju preko korijena i koleoptile. U biljkama sprečava diobu stanica i daljnji rast biljke. Djeluje na korove u nicanju ili već iznikle korove u mlađim razvojnim stadijima. Djeluje na uskolisne i širokolisne korovske vrste.

Primjena:

Teridox 500 SC upotrebljava se kao zemljišni herbicid u uljanoj repici za suzbijanje sljedećih korova:

 • kamilice (Matricaria spp.),
 • koštana (Echinochloa crus-galli),
 • mišjeg repka (Alopecurus myosuroides),
 • slakoperke (Apera spica-venti),
 • jednogodišnje vlasnjače (Poa annua),
 • pastirske torbice (Capsella bursa-pastoris),
 • bijele lobode (Chenopodium album),
 • mrtve koprive (Lamium purpureum),
 • jarmena (Anthemis arvensis),
 • mišjakinje (Stellaria media),
 • čestoslavice (Veronica persica) i drugih.

Teridox 500 SC se primjenjuje:

 * neposredno nakon sjetve, a prije nicanja u količini 2 – 2,5 l/ha na lakšim i srednje teškim tipovima tala i 2,5 – 3 l/ha na srednje teškim i teškim tipovima tala,

 * nakon nicanja u količini od 2 – 3 l/ha u stadiju razvoja uljane repice od 2-4 lista.

Travne korove najbolje suzbija u nicanju do pojave prvog lista, a širokolisne u stadiju kotiledona do pojave prvog para listova.
Sredstvo se primjenjuje uz utrošak od 200 – 400 l vode/ha.

Miješanje:

Radi proširenja spektra na priljepaču (Galium aparine) Teridox 500 EC se može miješati sa herbicidima na osnovi klomazona.

Upozorenja:

Teridox 500 SC se smije samo jednom godišnje koristiti na istoj površini. Kod grube pripreme tla i neujednačene sjetve, kada sjeme repice nije dobro pokriveno tlom može doći do fitotoksičnosti. Sjeme repice treba biti pokriveno s 1,5 – 2,5 cm tla. Ne koristiti preparat na lakim pješčanim tlima. U slučaju preoravanja, u proljeće se može sijati kukuruz i soja.

Karenca:

Osigurana vremenom primjene.