SEKATOR OD

Sekator OD je selektivni kombinirani translkoacijski herbicid za suzbijanje nekih uskolisnih korova i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici te ozimom i jarom ječmu.

Sastav  amidosulfuron 100 g/L

             jodsulfuron-metil 25 g/L
             mefenpir-dietil 250 g/L

Formulacija  uljna koncentrirana suspenzija (OD)

Primjena
Sekator OD je selektivni kombinirani translkoacijski herbicid za suzbijanje nekih uskolisnih korova (Apera spica venti - slakoperka) i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova: Amaranthus retroflexus - štir, Ambrosia elatior - ambrozija, Anagalis arvensis - vidovčica, Anthemis spp. - jarmeni, Atriplex spp., Capsella bursa pastoris - obična rusomača, Chenopodium album - loboda, Cirsium arvense - osjak, Galinsoga spp. - konica, Galium aparine - priljepača, Lamium purpureum - mrtva kopriva, Matricaria chamomilla - kamilica, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas - divlji mak, Polygonum spp. - dvornici, Sinapis arvensis - gorušica, Stellaria media - mišjakinja, Sonchus arvensis - gorčika, Veronica hederifolia - čestoslavica, Veronica persica - perzijska čestoslavica, Viola spp. - ljubičica, samonikla uljana repica

  • u ozimoj pšenici i ozimom ječmu tretiranjem od početka busanja do razvijenog drugog koljenca (fenofaze 21-32 prema BBCH skali) i
  • u jaroj pšenici i jarom ječmu tretiranjem od fenofaze 3 lista do završetka busanja (fenofaze 13-30 prema BBCH skali).
    Koristi se u količini od 100-150 mL preparata/ha (10-15 mL preparata na 1000 m2).

Najbolji rezultati suzbijanja korova postižu se kada se obična slakoperka (Apera spica venti) nalazi u ranim fazama rasta i kada poljski osjak (Cirsium arvense) ima 10-15 cm visine, a poljska ljubica (Viola spp.) 2-4 lista.

Kiša ne smije pasti 2 sata nakon primjene.

Ograničenja
Sekator OD se može koristiti samo jednom u godini na istoj površini.
Ne koristiti preparat u blizini nasada na lakim tlima i na erozivnim tlima (rubne zone).
U slučaju preoravanja, nakon 15 dana mogu se sijati jara pšenica i jari ječam, a kukuruz nakon 30 dana i obveznog oranja. Uljana repica može se sijati nakon 4 mjeseca; šećerna repa, lucerna, špinat i suncokret nakon godinu dana. Ne koristiti Sekator-a OD u postrnom žitu.

Karenca
Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.

Fitotoksičnost
Uporaba na opisani način i u preporučenim dozama ne izaziva fitotoksične pojave. Spriječiti zanošenje na susjedne usjeve. Ne tretirati usjev pod stresom (gubitak turgora u slučaju suše, preniskih temperatura, oštećenih usjeva). .

Miješanje
Ne preporuča se miješanje s fosforno-organskim i karbamatnim insekticidima i fungicidimakoji sadrže karbendazim.