MISTRAL 70 WG

Mistral je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni.

Aktivna tvar   metribuzin 700 g/kg

Formulacija  samodispergirajuče  granule-WG

Primjena:

Mistral je selektivni translokacioni herbicid za primjenu u krumpiru, rajčici, soji i lucerni.

Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova:

u krumpiru

1) na površinama za proizvodnju krumpira, tretiranjem zemljišta poslije sadnje, a prije nicanja usjeva, u količini:

  • 0,75 kg/ha na hum. zemljištima (1,5-3% humusa)
  • 1,5kg/ha na jako hum. zemljištima (>3% humusa)

2) u usjevu krumpira, tretiranjem poslije nicanja usijeva, kada je krumpir visine 5-10 cm (5-8 listova), u količini:

  • 0,5 kg/ha na hum. zemljištima (1,5-3% humusa)
  • 0,75 kg/ha na jako hum. zemljištima (>3% humusa)

u usjevu soje, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, u količini:

  • 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa
  • 1 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa

u usjevu lucerne , tretiranjem u fazi zimskog mirovanja u količini:

  • 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa
  • 1 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa

u usjevu rajčice (samo koji se rasađuje), tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja, količini:

  • 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa
  • 0,75 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

Otrovnost:  III grupa otrova

Karenca je ograničena vremenom primjene – OVP

Spektar djelovanja:

• teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
• šćirevi (Amaranthus sp.)
• loboda obična (Atriplex patula)
• pepeljuge (Chenopodium sp.)
• dvornici (Polygonum sp.)
• rotkva divlja (Raphanus raphanistrum)
• gorušica poljska (Sinapis arvensis)
• tatula obična (Datura stramonium)
• mišjakinja obična (Stellaria media)
• ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)
• lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
• rusomača obična (Capsella bursa pastoris)
• crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum)
• divlja salata (Lactuca seriola)
• poljska čestoslavica (Veronica persica)