MERLIN

Merlin je istemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u kukuruzu bez podusjeva.

Aktivna tvar

izoksaflutol, 75%

Formulacija

močive samodispergirajuće valjkaste granule (WG), koncentrat za suspenziju (SC)

Primjena

Primjenjuje se u količini 100 g/ha (10 g na 1000 m2) nakon sjetve i prije nicanja kukuruza u 200-400 lit./ha litara vode.

Primjenjuje se u količini 100 do 140 g/ha (10-14 g na 1.000 m2) ovisno o tipu tla, kod čega se manja količina sredstva koristi na lakšim i humusom siromašnijim tlima, a veća na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u 200-400 lit./ha (20-40 lit./1.000 m2) vode.

Suzbija jednogodišnje širokolisne korove:

 • bijelu lobodu (Chenopodium album)
 • pelinolisnu ambroziju (Ambrosia elatior)
 • europskog mračnjaka (Abutilon theophrasti)
 • crne pomoćnice (Solanum nigrum)
 • divlje rotkve (Raphanus raphanistrum)
 • dikice (Xanthium spp.)
 • šćira (Amaranthus spp.)
 • velikog dvornika (Polygonum persicaria)

i jednogodišnji travni korov

 • divlje proso (Panicum spp.)


Nedovoljno suzbija sjemenske travne korove

 • običnog koštana (Echinochloa crus-galli)
 • muharike (Setaria spp.)
 • običnu svračicu (Digitaria sanguinalis)
 • divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense).

Za suzbijanje tih korova sredstvo je potrebno kombinirati s nekim od registriranih graminicida na bazi alaklora, acetoklora, metolaklora ili pendimetalina. U tim kombinacijama primjenjuju se najniže registrirane količine navedenih herbicida

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti sa jednogodišnjim travnim korovima, MERLIN se može primijeniti i nakon nicanja i to od početka nicanja do stadija 3 lista kukuruza u količini od 80 g/ha (8 g na 1.000 m2). Najbolji rezultati postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu (od nicanja do 2 lista), a slabiji su u suši.

Ograničenja / Fitotoksičnost

 1. smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini,
 2. primjena iz zrakoplova nije dozvoljena,
 3. sredstvo se ne smije koristiti na lakim pjeskovitim tlima i kraškim poljima,
 4. fitotoksičnost se može pojaviti na laganim pjeskovitim tlima čiji je pH viši od 7,5 najčešće na ranim FAO grupama kukuruza, ako odmah nakon tretiranja padnu obilne kiše,
 5. kod primjene nakon nicanja zbog fitotoksičnosti se ne smije miješati sa drugim herbicidima, posebno ne sa onima EC formulacije, sa sredstvima koja sadrže ovlaživače, kao ni sa herbicidnim uljima,
 6. ne smije se primijeniti neposredno poslije jače kiše, kao ni na usjev oslabljen od hladnoće, stagniranja vode, biljnih bolesti i štetnika.

Karenca

Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Kukuruz se ne smije silirati prije faze mlječne zriobe.