LANCELOT 450 WG

LANCELOT 450 WG je novi kombinirani sistemični herbicid, na osnovi dvije aktivne tvari, a koristi se za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova, te nekih višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitaricama.

Aktivna tvar  florasulam 15% + aminopiralid 30%

Formulacija  Dispergirajuće mikrogranule ( WG )

Primjena

Uspješno suzbija:

 • kamilicu (Matricaria chamomilla)
 • broćiku (Galium aparine)
 • poljski osjak (Cirsium arvense
 • poljski slak (Convolvulvus arvensis)
 • poljsku gorušicu (Sinapsis arvensis)
 • mak (Papaver rhoeas)
 • mišjakinju (Stellaria media)
 • poljski jarmen (Anthemis arvensis)
 • ljubicu (Viola arvensis)
 • modri različak (Centaurea cyanus
 • samoniklu uljanu repicu (Brassica napus)
 • samonikli suncokret (Helianthus annuus)
 • limundžik (Ambrosia artemisiifolia)   
 • lobodu (Chenopodium album)
 • dvornike (Polygonum spp.)
 • šćir (Amaranthus retroflexus)
 • štavelj (Rumex crispus)

Primjenjuje se u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu u dozi od 33 g/ha (3,3 g na 1000 m2), u proljeće od početka busanja do vidljivog drugog koljenca (21 do 32 po ZCK), kada korovi imaju 2 do 6 listova.

Preporučena plodosmjena: 

3 do 4 mjeseca (tj. odmah nakon žetve) ozime žitarice, uljana repica, trave, kukuruz, sirak

10 do 13 mjeseci suncokret, krumpir, šećerna repa, lucerna, mrkva, cikorija

14 i više mjeseci leća, soja, grah, grašak

Karenca je osigurana vremenom primjene.

*pH-vrijednost 10%-tne suspenzije: 5,4