GEPARD 050 EC

Gepard 50 EC je sistemični herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici te krumpiru.

Aktivna tvar

Kizalofop-tefuril 50 g/l

Primjena

Tretiranje navedenih kultura treba obaviti poslije nicanja usjeva i travnih korova, kada su korovi u razvoju 3-6 listova.

 

  • Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: u količini od 0,8 l/ha kada je većina u fenofazi od 3 lista, i u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova 80-150 ml preparata u 20-40 l vode na 1000 m2; 5-15 ml preparata u 2-4 l vode na 100 m2.
  • Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: u količini od 1,5-3 l/ha ovisno od vrste i fenofaze:
  1. 1,5-2 l/ha (100-200 ml na 1000 m2) za suzbijanje sirka (Sorghum halepense) u fenofazi 3-6 listova;
  2. 2-2,5 l/ha (200-250 ml na 1000 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je dostigla 10-20 cm visine;
  3. 2,5-3 l/ha (250-300 ml preparata na 1000 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada je dostigla 25-30 cm visine.

Fitotoksičnost

Potrebno je spriječiti zanošenje sredstva prilikom primjene kukuruz, žita i dr. Prolazna slaba fitotoksičnost (bijele mrlje na listu) nema utjecaja na prinos uljane repice. Ne koristiti iznad 2,5 l/ha u krumpiru zbog opadanja selektivnosti.

Karenca

77 dana za krumpir, soju i šećernu repu. Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene u uljanoj repici i suncokretu.