LUMAX

Lumax je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

 

Sastav:

Mezotrion (37,5 g/l), s-metolaklor (375 g/l) i terbutilazin (125 g/l).

Formulacija:

Suspoemulzija (SE).

Opis pripravka:

Lumax je trojna kombinacija herbicidnih djelatnih tvari i predstavlja najcjelovitije rješenje za suzbijanje najširega spektra jednogodišnjih korova u kukuruzu.

Način djelovanja:

Djelatne tvari herbicida Lumax ulaze u korovske biljke putem korijena, koleoptile te nakon nicanja preko listića korova. Nakon ulaska u biljku, herbicid se kreće se uzlaznim i silaznim provodnim snopovima. Mezotrion sprečava biosintezu karotenoida pa tretirani korovi ostaju bez pigmenata što se očituje kroz tzv. "bleaching efekt", tj. potpuno izbjeljivanje lisnog aparata. S-metolaklor ulazi u biljku putem korijena i putem koleoptile korova. Unutar biljke se premješta u točke rasta gdje sprečava rast korova ometanjem diobe stanica. Terbutilazin najvećim dijelom ulazi u biljku preko korijena, ali primijenjen nakon nicanja korova može u značajnom dijelu ući i preko lista. U biljci blokira proces fotosinteze uslijed čega dolazi do ugibanja korova. Lumax je najbolje upotrijebiti ubrzo nakon nicanja kad je kukuruz u fazi 1 – 3 lista. Lumax se odlikuje vrlo visokom selektivnošću spram kukuruza, što prikazuju i višegodišnji pokusi provedeni na mnogim lokacijama u Hrvatskoj gdje se na površinama tretiranim Lumaxom, upravo zbog visoke selektivnosti postizao viši urod u usporedbi sa površinama tretiranim herbicidima u kasnijem klasičnom post tretmanu.

Primjena:

Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza: 3,5 – 4 l/ha.
Nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju travnih korova: 2,5 – 3,5 l/ha. Niže doze primjenjuju se na lakšim, humusom siromašnijim tlima a više na težim i humusom bogatijim tlima, te protiv otpornijih vrsta korova

. Lumax djeluje na najznačajnije jednogodišnje širokolisne korove poput

  • europskog mračnjaka (Abuthilon theophrasti),
  • lobodu (Chenopodium album),
  • limundžik (Ambrosia artemisiifolia), dvornike (Polygonum spp.),
  • ščireve (Amaranthus spp.)

 i najznačajnije jednogodišnje uskolisne korove poput

  • koštana (Echinochloa crus-galli),
  • muhara (Setaria spp.),
  • divljeg prosa (Panicum spp.).

Miješanje:

Lumax se može miješati sa ostalim herbicidima i gnojivima u kukuruzu.

Upozorenja:

Sredstvo se smije samo jednom godišnje primijeniti na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Nije dozvoljena primjena sredstva u vodozaštitnim zonama i kraškim područjima.

Karenca:

Karenca u kukuruzu je osigurana vremenom primjene. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe.