REVUS

Revus je novi fungicid sa izraženim djelovanjem na plamenjače krumpira, rajčice i krastavaca.

 

Sastav:

Mandipropamid (250g/l).

Formulacija:

Koncentrirana suspenzija (SC).

Opis pripravka:

Revus je novi fungicid sa iznimnim djelovanjem na plamenjače(Phytophthora, Plasmopara, Peronospora). Odlično se veže na biljnu površinu te postupno ulazi u list što mu omogućava visoku otpornost na ispiranje oborinama i sigurnost u djelovanju.

Način djelovanja:

Djelatna tvar mandipropamid se odmah nakon aplikacije veže uz voštane slojeve biljne površine te se kroz njih postupno premješta i ulazi u biljne organe premještajući se i do suprotne, netretirane strane lista. Zbog vezanja i deponiranja u voštanim slojevima lista mandipropamid je iznimno otporan na ispiranje. Mandipropamid snažno djeluje na klijanje zoospora i zoosporangija, međutim djeluje i na rast micelija u vrlo ranim fazama nakon infekcije. Na gljivice djeluje negativno putem ometanja biosinteze fosfolipida.

Primjena:

U krumpiru za suzbijanje 

  • krumpirove plijesni (Phytophthora infestans), u odmjeri od 400-600 ml/ha u razmacima od 7-10 dana. Može se koristiti najviše tri puta u istoj vegetaciji.Za proširenje spektra na crnu koncentričnu pjegavost (Alternaria solani), Revus se može miješati s pripravcima Quadris 250 SC, Daconil 720 SC.

U rajčici za suzbijanje

  •  plamenjače rajčice (Phytophthora infestans) u količini od 400-600 ml/ha u razmacima od 7-10 dana.Može se najviše tri puta koristiti u istoj vegetaciji. Za proširenje spektra na lisne pjegavosti (Alternariai sl.), Revus se može miješati sa pripravcima Quadris 250 SC ili Daconil 720 SC

U krastavcima za suzbijanje

  • plamenjače krastavaca (Pseudoperonospora cubensis) u odmjeri od 400-600 ml/ha u razmacima od 7-10 dana. Može se koristiti najviše tri puta u istoj vegetaciji. Preporučuje se preventivna primjena pripravka. Niže doze mogu se koristiti u uvjetima slabijeg pritiska bolesti.

Miješanje:

Sredstvo se može miješati s većinom drugih sredstava za zaštitu bilja u navedenim kulturama.

Upozorenja:

U krastavcima se radi antirezistentne strategije preporučuje primjena pripravka Revus u programu prskanja sa fungicidima iz drugih skupina. Preporučuje se primijeniti Revus u blok tretiranju sa 2 – 3 aplikacije, a zatim je potrebno promijeniti način djelovanja tj. koristiti fungicid iz neke druge skupine (Revus je prema FRAC-u svrstan u skupinu 40 CAA). Također se kao dio antirezistentne strategije može smatrati dodavanje fungicida iz druge skupine, najbolje iz grupe tzv.´´multi site´´ pripravaka. U krumpiru i rajčici, gdje rezistencija na dotičnu grupu fungicida još nije detektirana, nema potrebe za posebnim mjerama antirezistentne strategije.

Karenca:

3 dana za rajčicu, krastavce i krumpir.