ZATO 50 WG

Zato 50-WG je lokalni sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem (kombinirani) namenjen za suzbijanje uzročnika  krastavosti ploda, pepelnice i skladišnih bolesti  jabuke.

Aktivna tvar  trifloksistrobin 500 g/kg

Formulacija  granule topive u vodi (WG)

Način djelovanja: trifloksistrobin, aktivna materija preparata Zato 50-WG inhibira disanje odnosno transport elektrona u mitohondrijama čelija uzročnika bolesti. Sprečava klijanje spora patogena. Deluje preventivno i kurativno.    

Primjena

Koristi se u nasadu jabuka, od faze mišijih ušiju pa do faze kada su plodovi veličine 40 mm Koristi se za suzbijanje uzročnika:

  •  pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis).

*Količina primjene: preventivno tretiranje 100 g/ha (1 g u 10 l vode), kurativno tretiranje 150 g/ha (1,5 g u 10 l vode).
*Vrijeme primjene: preventivno tretiranje - prije ostvarivanja uvijeta za askosporne zaraze, tokom trajanja perioda primarnih zaraza;
kurativno tretiranje - do 72 sata poslije ostvarivanja uvijeta za askosporne zaraze, tokom trajanja perioda primarnih zaraza;

  • pepelnice (Podosphaera leucotricha),

*u količini primene 150 g/ha (1,5 g u 10 l vode).

  • truleži na uskladištenim plodovima (Penicillium spp., Gleosporium spp., Monilia spp.).

*Količine primjene 150 g/ha (1,5 g u 10 l vode).  *Vrijeme primjene: 1-2 puta pre berbe, najkasnije 14 dana pred berbu.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2).
Broj tretiranja u toku godine je tri do četiri na istoj površini.

 

    DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DJELOVANJE:

  • dio aktivne tvari prodire u voštani sloj biljnog tkiva, te je sprečeno ispiranje kišom. Također dolazi do translaminarnog raspoređivanja u tretiranim biljnim dijelovima
  • radi preventivne antirezistentne strategije preporučuje se mješanje sa kontaktnim fungicidima
  • koliko je moguče, uprkos snažnom kuratinom efektu, koristiti preparat Zato 50-WG preventivno
  • ne preporučuje se primjena blok tretmana, već smjenjivanje sa fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja (Clarinet, Antracol)
  • nema pojave mrlja na plodovima od pripravka za tretiranje, te je pogodan za tretiranje protiv skladišnih bolesti
  • preventivno djelovanje na pepelnicu i skladišne bolesti.

Karenca 14 dana (za jabuku)