SIGNUM

SIGNUM je kombinirani fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti na koštičavom voću, jagodama, papriki, rajčici, krumpiru, mrkvi, salati glavatici, kupusnjačama te luku.

Aktivna tvar  boskalid 26,7% + piraklostrobin 6,7%


Formulacija   močive samodispergirajuće mikrogranule – koncentrat za suspenziju.

Primjena
SIGNUM  je kombinirani sistemično-preventivni fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti:

koštičavih voćaka

 • sušenje cvjetova i grančica te truleži ploda u koncentraciji 0,056 - 0,075 %

jagode

 • siva plijesani u količini od 1,5 kg/ha u 1.000 l vode.

paprike

 • pepelnica u koncentraciji  0,1 - 0,15 %.

rajčice

 • pepelnice i
 • sive plijesni  

 * u koncentraciji 0,1 - 0,15 %.

krumpira

 • koncentrična pjegavost lista u količini 0,25 kg/ha u 300 l vode.

mrkve

 • palež lišća, pepelnica u količini 0,75 - 1,0  kg/ha u 400 l vode.

salate glavatice

 • bijela trulež i
 • siva plijesani

 * u količini od 1 kg/ha.

kupusnjača

 • prstenasta pjegavost i
 • pjegavost kupusnjača 

 * u količini 1 kg/ha u 500 l vode.

luka

 • siva plijesan u količini 1,5 kg/ha u 500 l vode/ha (150 g u 50 l vode na 1.000 m²).


Karenca
          3 dana za rajčicu i jagode
          7 dana za slatke sorte paprike i koštičavo voće
          14 dana za mrkvu, salatu i krumpir
          21 dan ljute sorte paprike, luk i kupusnjače