RIVAL

RIVAL je kombinirani sistemično-kontaktni fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi (peronospora i crna pjegavost rozgve).

Aktivna tvar  fosetil-aluminij 50% + folpet 25%

Formulacija   močivi prah – koncentrat za suspenziju.

Primjena
RIVAL je kombinirani sistemično-kontaktni fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti:

vinove loze

  • plamenjače vinove lozeu koncentraciji 0,3 - 0,4 % (300 - 400 sredstva u 100 l vode) uz utrošak vode od 1.000 l/ha.
  • crne pjegavosti rozgveu količini od 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2 ) ili koncentraciji 0,3 % uz  utrošak vode od 500 l/ha
    (300 g u 100 l vode) u fenofazi D-E (po Baggiolini-u) odnosno 7 – 21 po decimalnoj skali.

Ograničenja/Mogučnost miješanja
U istom nasadu koristi se najviše tri puta godišnje. Razmaci primjene za suzbijanje plamenjače iznose najmanje 14 dana.

Pripremljeno škropivo ne ostavljati duže vrijeme već ga potrošiti u jednom danu.

Sredstvo se ne smije miješati sa bakrenim i lužnatim sredstvima i folijarnim gnojivima, kao i močivim sumporom ako se dodaju stimulatori rasta na bazi titavin sulfata.

Karenca je 42 dana za vinovu lozu