PERGADO MZ

Pergado MZ je fungicid za suzbijanje plamenjače na vinovoj lozi, krumpiru, rajčici, krastavcima i duhanu.

 

Sastav:

Mandipropamid (50 g/l) + mankozeb (600 g/l).

Formulacija:

Močive granule (WG).

Opis pripravka:

Pergado MZ je kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem na plamenjače.

Način djelovanja:

Djelatna tvar mandipropamid se odmah nakon aplikacije veže uz voštane slojeve biljne površine te se kroz biljne organe postupno premješta na netretiranu stranu lista. Zbog vezanja i deponiranja u voštanim slojevima lista mandipropamid je iznimno otporan na ispiranje. Mandipropamid snažnodjeluje na klijanje zoospora i zoosporangija, međutim djeluje i na rast micelija u vrlo ranim fazama nakon infekcije. Na gljivice djeluje negativno putem ometanja biosinteze fosfolipida. Djelatna tvar mankozeb djeluje površinski te sprečava pojavu infekcije djelujući na više mjesta u fiziologiji gljivica i zahvaljujući tome je odličan partner mandipropamidu zbog sprečavanja pojave rezistentnosti plamenjače, ali i zbog proširenja spektra na neke druge bolesti.

Primjena:

U vinovoj lozi za suzbijanje

  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana.

U krumpiru za suzbijanje 

  • krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana.

U rajčici za suzbijanje

  • plamenjače rajčice (Phytophthora infestans) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana.

U krastavcima za suzbijanje

  • plamenjače krastavaca (Pseudoperonospora cubensis) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana.

U duhanu za suzbijanje 

  • plamenjače duhana (Peronospora tabacina) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana.

Miješanje:

Sredstvo se može miješati s većinom insekticida i fungicida u navedenim kulturama.

Upozorenja:

Može se koristiti najviše tri puta u vegetaciji. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Karenca:

7 dana za krastavce (u polju i zaštićenom prostoru) i krumpir; 14 dana za rajčicu: 21 dan za duhan i stolne sorte vinove loze; 42 dana za vinske sorte vinove loze. Za kombinacije sa sumporom 56 dana za vinovu lozu.