CHROMODIN S-65

Chromodin S–65  je preventivni i kurativni fungicid lokalne sistemičnosti namijenjen za suzbijanje bolesti jezgričavog i koštičavog voća.

Aktivna tvar dodin 65%


Formulacija  močivi prah - koncentrat za suspenziju.

Primjena
CHROMODIN S-65 je preventivni i kurativni fungicid lokalne sistemičnosti namijenjen za suzbijanje bolesti:

jabuke, kruške

  • čađave krastavosti lista i krastavosti ploda u koncentraciji 0,06 - 0,1 % (6 - 10 g u 10 l vode).

ribiza

  • crvene paleži u koncentraciji 0,06 - 0,1 % (6 - 10 g u 10 l vode).

višnje i trešnje

  • kozičavosti lišća u koncentraciji 0,08 - 0,1% (8 - 10 g u 10 l vode).

breskve

  • kovrčavosti lista u koncentraciji 0,1 - 0,12 % (10 - 12 g u 10 l vode) u vrijeme otvaranja pupova.


-u manjoj koncentraciji koristi se za preventivnu, a u većoj za kurativnu zaštitu.
-fitotoksičnost se može pojaviti na jabukama i kruškama kod niskih temperatura (nižih od 5°C).
-izbjegavati prskanje kod temperatura zraka viših od 25°C.

Ograničenja
Ne smije se miješati s kiselim fosfornoorganskim insekticidima, dinokapom,  uljnim sredstvima, bakrenim fungicidima i močivim sumporom.

Karenca
          21 dan za jabuku, krušku, ribiz, višnju i trešnju
          OVP za breskvu