CABRIO TOP

CABRIO TOP kombinirani, sistemično preventivni fungicid namijenjen  je za suzbijanju bolesti vinove loze ( pepelnice i  peromospore ).

Aktivna tvar  piraklostrobin 5% + metiram 55%


Formulacija   samodispergirajuće moćive mikrogranule – koncentrat za suspenziju.

Primjena
CABRIO TOP kombinirani, sistemično preventivni fungicid namijenjen  je za suzbijanju bolesti:

vinove loze

  • pepelnice vinove loze u koncentraciji 0,15 % (150 g u 100 l vode).
  • peronospore vinove loze u koncentraciji 0,2 % (200 g u 100 l vode).

Ograničenja
U istom nasadu koristi se najviše tri puta godišnje.
 Ne miješa se s EC pripravcima kisele reakcije.


Karenca je 42 dana za vinovu lozu