ANTRACOL COMBI WP 76

Antracol combi WP 76 kombinirani fungicid namjenjen za suzbijanje uzročnika plamenjače vinove loze i krumpira te suzbijanje uzročnika crveni paleži i crne pjegavosi vinove loze.

Sastav propineb (70 %)  +  cimoksanil (6 %)

Formulacija  močivi prah (WP)

Primjena

Antracol Combi WP 76 je kombinirani, sistemično preventivni preparat od dvije djelatne tvari. Propineb djeluje preventivno a cimoksanil sistemično i kurativno. Cimoksanil ulazi u biljku te ga kiša već nakon kratkog vremena nakon tretiranja više ne može isprati.

Koristi se za suzbijanje slijedećih bolesti vinove loze:

  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,25 % odnosno 2,5 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ha,
  • crvene paleži vinove loze (Pseudopeziza tracheiphila) u dozi 3-4 kg kg/ha u 1500-2000 l vode/ha (30-40 g u 15-20 l vode na 100 m2 ili u koncentraciji 0,2 % (20 g u 10 l vode) uz utrošak škropiva 1500-2000 l/ha i
  • crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) u koncentraciji 0,2 % odnosno 2 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ ha.

Koristi se za suzbijanje slijedećih bolesti krumpira:

  • plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti lišća (Alternaria solani) u dozi 2,5 kg/ha.

Ograničenja

Smije se primjeniti najviše šest puta tijekom vegetacije, s time da se nakon cvatnje vinove loze može primjeniti najviše četiri puta. Razmaci između tretiranja iznose 10-12 dana.

Aviotretiranje nije dozvoljeno!!

Miješanje

Sredstvo se ne smije miješati sa:

  • dimetoatom;
  • sumpornim sredstvima jer ta kombinacija usporuje razgradnju propineba i
    produžuje karencu na 56 dana.

Kod miješanja s koncentratima za emulziju treba izbjegavati one kombinacije kod kojih u škropivu dolazi do koagulacije. Suviše alkalna voda (pH iznad 7,5) ubrzava razgradnju cimoksanila.

Karenca je 14 dana za krumpir, 21 dan za stolne sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Radna karenca je 2 dana.