AMISTAR XTRA 280 SC

Amistar Extra 280 SC je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u žitaricama, šećernoj repi i šumarstvu.
 

 

Sastav:

Azoksistrobin (200 g/l) i ciprokonazol (80 g/l).

Formulacija:

Koncentrat za suspenziju (SC).

Opis pripravka:

Amistar Extra 280 SC je preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi i šumarstvu. Kombinacijom dviju djelatnih tvari iz strobilurinske i triazolne skupine omogućava se širok spektar djelovanja na bolesti. Veliki broj pokusa u praksi dokazao je da Amistar Extra osim odličnog djelovanja na bolesti ima i značajan utjecaj na fotosintezu i nalijevanje zrna što izravno utječe na povećanje uroda. Pored fungicidnog djelovanja, utvrđeno je da pripravak Amistar Extra omogućuje biljkama da u stresnim uvjetima bolje iskoriste vodu i dušik.

Način djelovanja:

Djelatna tvar ciprokonazol djeluje sistemično tako da ulazi u biljno tkivo i kreće se akropetalno. Na ključne bolesti djeluje kurativno jer u vrijeme inkubacije zaustavlja rast micelija u biljnom tkivu. Azoksistrobin se odlikuje vrlo dobrim vezivanjem za lisnu površinu pa samim time kontaktno i preventivno djeluje na spore gljivica. Uz kontaktno djelovanje, azoksistrobin je jedina djelatna tvar iz skupine strobilurina koja posjeduje i sistemično djelovanje pa ulazi u biljne organe. Na taj način izravno utječe na urod jer poboljšava gospodarenje vodom u sušnim uvjetima, povoljno djeluje na gospodarenje dušikom, te na produljenje vegetacije i nalijevanje zrna.

Primjena:

U suzbijanju bolesti na pšenici:

  • pepelnica (Blumeria(Erysiphe) graminis f. sp. tritici),
  • rđe (Puccinia recondita),
  • smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici).

U suzbijanju bolesti na ječmu:

  • pepelnice (Blumeria(Erysiphe) graminis f. sp. hordei),
  • rđe (Puccinia hordei),
  • mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) ,
  • sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Primjenjuje se u odmjeri 600 ml/ha (60 ml na 1000 m) uz 1-2 tretiranja godišnje u razmaku od najmanje 21 dana, a u količini od 800 ml preparata/ha (80 ml/1000 m2) za suzbijanje pjegavosti lista ječma.
 

U suzbijanju bolesti na šećernoj repi:

  • pjegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u odmjeri od 0,6 - 0,8 l/ha (60-80 ml/1000 m2). Niža doza treba se primjenjivati u godinama sa slabijim uvjetima zaraze za razvoj pjegavosti lista šećerne repe ili na tolerantnim sortama.

U suzbijanju bolesti u šumarstvu:

  • hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides) u odmjeri od 0,6-0,7 l/ha uz utrošak 250 l vode/ha na podmlatku hrasta visine 0,5 m. Sredstvo treba primijeniti u početku pojave pepelnice. Za sve namjene koristi se 200 - 400 l vode/ha.

Miješanje:

Pripravak se dobro miješa s većinom drugih sredstava za zaštitu bilja kao što su: Karate zeon, Artea Plus, Axial, Lintur, Logran, i Moddus. Ne preporučuje se miješanje s kontaktnim herbicidima i mineralnim gnojivima prije fenofaze 31 ZCK.

Upozorenja:

Amistar Extra 280 SC dobro protresti u ambalaži, a zatim se u posebnoj manjoj posudi napravi suspenizija (odmjerena količina Amistar Extra 280 SC + otprilike ista količina vode). Suspenzija se zatim uz miješanje ulijeva u spremnik prskalice koji je napunjen sa 2/3 ukupno potrebne količine vode. Primjena iz zrakoplova dopuštena je samo na izrazito velikim površinama, pod uvjetom da je udaljeno najmanje 200 m od gospodarstvenih zgrada, vodotokova i jezera, 700 m od ribnjaka pri brzini vjetra ispod 3 m/s i relativnoj vlazi zraka višoj od 55%.

Karenca:

42 dana za pšenicu i ječam, 28 dana za korijen i list šećerne repe, 14 dana za šumske plodine.