SHIRLAN 500 SC

Ustilago avenae

Ustilago avenae

Shirlan 500 SC je fungicid visoke učinkovitosti na plamenjaču krumpira, različit po načinu djelovanja od ostalih fungicida za tu namjenu.

 

Sastav:

Fluazinam (500 g/l).

Formulacija:

Tekuća koncentirana suspenzija (SC).

Opis pripravka:

Shirlan 500 SC je fungicid visoke učinkovitosti na plamenjaču krumpira. Spada u grupu fenilpiridilamina te se po načinu djelovanja razlikuje od ostalih fungicida za tu namjenu.

Način djelovanja:

Sredstvo djeluje na proces disanja u stanicama gljiva, onemogućavajući klijanje i kretanje zoospora, što je osobito bitno u sprečavanju infekcije gomolja krumpira. Rizik od pojave rezistentnosti je minimalan. Sredstvo ima strogo preventivno djelovanje pa i njegova primjena mora bit u skladu s time tj. obavezno prije nastanka infekcije. Zbog dobrog vezanja na voštane slojeve lišća posjeduje visoku otpornost na ispiranje oborinama. Zbog kvalitetne zaštite gomolja često se pozicionira za posljednja tretiranja protiv plamenjače što može značajno smanjiti pojavu truleži gomolja u skladištu. Osim na plamenjaču krumpira postiže dobro djelovanje i na koncentričnu pjegavost (Alternaria solani).

Primjena:

Shiral 500 SC se upotrebljava za suzbijanje plamenjače na krumpiru (Phytophthora infestans) u količini od 300-400 ml/ha . Dozvoljeno je najviše 6 tretiranja u vegetaciji u razmacima 7-10 dana ovisno o pritisku bolesti.

Miješanje:

U slučaju potrebe može se miješati sa većinom fungicida i insekticida koji se koriste u krumpiru.

Upozorenja:

Shirlan 500 SC se ne smije primjenjivati u zonama sanitarne zaštite vode za piće i to do III. zone i kraškim poljima koja služe za prikupljanje pitke vode. Prilikom upotrebe ovog sredstva treba spriječiti zagađivanje vodotokova, bunara, jezera i mora, radeći na udaljenosti od 20 metara.

Karenca:

7 dana za krumpir.