POLYRAM DF

POLYRAM DF je kontaktni (preventivni) fungicid iz skupine ditikarbamata namijenjen je za suzbijanje plamenjače i crve pjegavostivinove loze;plamenjače krumpira i rajčice, krastavosti lista i ploda jabuke, sive i crne pjegavosti suncokreta.

Aktivna tvar  metiram 70%


Formulacija  moćive samodispergirajuće mikrogranule – koncentrat za suspenziju.

Primjena
POLYRAM DF je kontaktni (preventivni) fungicid iz skupine ditikarbamata namijenjen je za suzbijanje bolesti:

vinove loze

  • plamenjače u koncentraciji 0,25 % (250 ml u 100 l vode).
  • crne pjegavosti u koncentraciji 0,2 % (200 g sredstva u 100 l vode).
    Crna pjegavost se suzbija u fenofazi C (“zeleni vrh pupa“) i u fenofazi E (3 - 5 listića vinove loze).  

jabuke

  • krastavosti lista i ploda u koncentraciji 0,25 % (250 g u 100 l vode) primjenom pred cvatnju.

krumpira i rajčice

  • plamenjače u količini 2 kg/ha, odnosno  (20 g u 10 l vode na 100 m²).

suncokreta

  • sive pjegavosti i crne pjegavosti u količini 2 kg/ha (200 g na 1.000 m²).
    Prvo prskanje provodi se u vrijeme butonizacije, a drugo u punoj cvatnji.

 

Ograničenja/Mogučnost miješanja
Na vinovoj lozi, krumpiru i rajčici koristi se najviše tri puta godišnje, u tretiranju jabuke najviše pet puta godišnje a u suncokretu najviše dva puta godišnje.

Ne preporučuje se miješati s kiselim sredstvima i folijarnim gnojivima.

Primjena iz zrakoplova dozvoljena je samo na izrazito velikim površinama uz uvijet da se provodi na udaljenosti, najmanje 500 m od naselja i ribnjaka i 200 m od vodotoka, jezera i bunara.


Karenca
          14 dana za rajčicu i krumpir
          21 dan za stolne sorte i jabučasto voće
          42 dana za vinske sorte vinove loze
          OVP za suncokret