CRYSTAL

CRYSTAL je kontaktni fungicid sa specifičnim djelovanjem na uzročnika pepelnice vinove loze.

Aktivn atvar  Kinoksifen 250 g/l

Formulacija  Koncenrirana suspenzija ( SC )

Primjena

CRYSTAL je kontaktni fungicid sa specifičnim djelovanjem na uzročnike pepelnice. Sprječava klijanje konidija tj. pojavu sekundarne zaraze (tzv. ljetna infekcija). CRYSTAL pokazuje i djelomičnu sistemičnu aktivnost prodirući u površinski sloj tkiva (epiderma), gdje se veže na voštanu prevlaku lišća i bobica, otkuda se preraspodjeljuje u obliku plinske faze na još nezaštićene dijelove vinove loze.

Primjenjuje se za suzbijanje:

  • pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,015-0,02% (15-20 ml u 100 l vode), odnosno 0,15-0,2 l/ha, tretirajući prvi put prije pojave infekcije.

Najbolji učinak se postiže ako se CRYSTAL primjeni u blok metodi (maksimalno 3 puta) u kombinaciji sa fungicidom SYSTHANE 24 E u standardnim koncentracijama (0,01- 0,0125 %).

Prvo tretiranje treba obaviti krajem cvatnje, a ostala u intervalima 7 do 10 dana.

CRYSTAL se vrlo brzo nakon primjene veže na površinu lista i boba, pa je stoga otporan na ispiranje kišom. Obilnija kiša (30-40 ml) već 1-4 sata nakon tretiranja ne umanjuje njegovu biološku učinkovitost. CRYSTAL je učinkovit i pri nižim temperaturama, a nije agresivan pri višim temperaturama i ne uzrokuje oštećenja (nije fitotoksičan).

CRYSTAL je u skupini fungicida s vrlo niskom mogućnosti rezistentnosti pa se preporučuje u programima antirezistentne strategije. Pogodan je za integriranu zaštitu (IPM).

Karenca:  28 dana

*pH-vrijednost 5%-tne suspenzije: 7,4

Pakiranje:  50 ml; 1 l