CHAMPION

CHAMPION je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje različitih uzročnika biljnih bolesti.

Aktivna tvar:  Bakar (iz bakrenog hidroksida)  50%

Formulacija: močivo prašivo za suspenziju (WP)

Primjena

CHAMPION je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crvenila lišća vinove loze (Pseudopeziza trachephilla) i crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii), u koncentraciji 0.35-0.4% (350-400 g u 100 litara vode).
  • kovrčavosti lišća breskve (Taphrina deformans), u koncentraciji od 0.5% (500 g u 100 l vode),
  • šupljikavosti lišća koštičavih voćaka (Stigmina carpophila), tretiranjem u vrijeme mirovanja vegetacije, do početka bubrenja pupova, u koncentraciji 0.5-1% (0.5-1 kg u 100 litara vode).
  • truleži rodnih grančica (Monilia laxa) na koštičavom voću, u koncentraciji 1% (1 kg u 100 litara vode), u vrijeme mirovanja vegetacije.
  • pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.), u koncentraciji od 0.7% (700 g u 100 litara vode), za vrijeme mirovanja vegetacije (fenofaza A-AB) ili vrijeme bubrenja pupova pa do pojave ružičastih pupoljaka (fenofaza E2), u koncentraciji od 0.25% (250 g u 100 litara vode).
  • plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli), u koncentraciji 0.35-0.4% (350-400 g u 100 litara vode).
  • plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans) i crne pjegavosti krumpira i rajčice (Alternaria solani), u dozi 3.5-4 kg/ha.
  • plamenjače luka (Peronospora destructor), u dozi 3.5 kg/ha, uz napomenu da se ne smije koristiti u mladom salatnom luku nego samo u luku za proizvodnju glavica.
  • bakterijske pjegavosti graha (Xanthomonas campestris f. sp. phaseoli), u koncentraciji od 0.5% (500 g u 100 litara vode)

Otrovnost:  prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.