ANTRACOL WP 70

Antracol WP 70  je fungicid preventivnog djelovanja za suzbijanje raznih uzročnika bolesti na jabici, vinovoj lozi, kruški, krumpiru, rajčici, luku, tulipanima.

Sastav  propineb,70%

Formulacija  močivi prah (WP), koncentrat za suspenziju

Primjena

Fungicid preventivnog djelovanja za suzbijanje:

  • plamenjačevinove loze (Plasmopara viticola), plamenjače duhana (Peronospora tabacina), plamenjače hmelja (Peronospora humuli) - samo prije cvatnje, crne pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.)u koncentraciji 0,25% (250 g sredstva u 100 lit  vode),
  • plamenjače rajčice i krumpira(Phytophthora infestans) i prstenaste pjegavoste lišća krumpira (Alternaria solani) u količini od 1,8 kg/ha krumpira (180 g sredstva u 60 lit vode na 1000 m2) odnosno u koncentraciji 0,2-0,25% (200-250 g sredstva u 100 lit vode) za rajčicu.
  • plamenjače luka(Peronospora destructor) u koncentraciji od 0,2-0,25% (20-25 g sredstva u 10 lit vode).
  • sive plijesni na tulipanima(Botrytis tulipe) u koncentraciji od 0,3-0,4% (30-40 g u 10 lit vode) i za suzbijanje rđe na ružama u koncentraciji od 0,2% (200 g sredstva u 100 lit vode).
  • crne pjegavosti vinove loze(Phomopsis viticola) u koncentraciji 0,2% (200 g sredstva u 100 lit vode) - prska se u fenofazi zelenog vrha pupa i 2-3 lističa.


Ograničenja

-smije se primijeniti najviše dva puta godišnje za luk,rajčicu i koštićavo voće,

-za jezgričavo voće i vinovu lozu nema ograničenja,

-ne smije se koristiti u zaštiti mladog luka za salatu i salati,

-hmelj se smije tretirati samo prije početka cvatnje,

-tretiranje iz zrakoplova je dozvoljeno, ukoliko su biljne kulture udaljene najmanje 500 metara od gospodarskih zgrada i najmanje 300 metara od mora, jezera, vodotoka i naselja.


Karenca
14 dana za rajčicu u polju i u zatvorenom prostoru, 21 dan za stolne sorte vinove loze, duhan, jabučaste i koštićave voćke, 28 dana za bobičavo voće i 42 dana za vinske sorte vinove loze. Ako se za zadnje tretiranje koristi u kombinaciji sa sumporom, karenca je 56 dana.

Radna karenca je 24 sata u polju i 72 sata u zaštičenom prostoru.

Mogućnost miješanja

  • bez prethodne provjere se ne preporučuje miješanje sa EC sredstvima, jer može izazvati rubnu palež lišća,
  • ne smije se miješati sa insekticidima izrazito kisele reakcije, etrelom, propamokarbom i folijarnim gnojivima,
  • sa bakrenim fungicidima iskazuje fungicidni sinergizam.