PinovaDoc za voćare

Bez obzira koju voćnu vrstu uzgajali od voćara se očekuje da se drže i ispunjavaju sve zakonske obaveze vezano za zaštitu, gnojidbu i ostale agrotehničke mjere koje obavljaju u svojim nasadima.

 

Aplikacija za poljoprivrednike PinovaDoc omogućuje precizan unos inventure nasada po arkod parcelama i njen ispis. Unutar inventure, program automatski izračunava ukupnu površinu pod određenom kulturom i sortom te ukupan broj sadnica za pojedinu kulturu i sortu.

 

Sve što se danas odradilo u nasadu, upišite isti dan u aplikaciju. Za upis određenog rada potrebno je najviše 5 minuta! PinovaDoc je i stvorena s idejom da priušti više slobodnog vremena.

Iz osnovnih informacija koje su se unesle kroz upis radova, automatski se generiraju i popunjavaju svi obrasci za inspekciju koje je na kraju potrebno samo isprintati bez potrebnog računanja i preračunavanja jer je aplikacija to napravila za Vas. Izvještaji koji se automatski generiraju jesu Evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, Izvještaj o gnojidbi i Izvještaj o berbi, kako za konvencionalnu tako i za integriranu proizvodnju te GlobalGAP.

U evidencijama i statistikama radi vlastite kontrole, omogućen je uvid u ukupnu količinu određenog pesticida i aktivne tvari koja je dodana na određenu parcelu i na hektar, omogućen je uvid u ukupnu količinu gnojiva i pojedinog makro i mikroelementa dodanog na određenu parcelu i na hektar ili pak koliko je ukupno po klasama pobrano neke sorte odn. kulture. Svi ti podaci su bitni kako bi znali iz godine u godinu poboljšati svoju proizvodnju.

Izdvojeni sadržaj