Pinova Meteo za voćare

Osigurajte svojem voćnjaku najbolju brigu pravovremenim reagiranjem na mikroklimatske uvjete - bez obzira na vrstu nasada i voćne kulture.

Proizvođači jabuka svake godine veliku borbu vode sa glavnim uzročnikom bolesti u svojim nasadima tj. sa krastavosti (fuzikladij).

PinovaMeteo stanica daje vrlo preciznu prognozu da li je infekcija moguća, da li je ta infekcija laka,srednja ili jaka i koliko dugo traje. Na osnovu tih podataka mnogo je lakše donijeti odluku kada i sa čim zaštiti treba nasad. Primjena sistemičnih fungicida je često pretjerana upravo iz razloga što nema točnih podataka o početku i trajanju vlage lista tj. o mogućoj infekciji.

Vrlo malo voćara se u zaštiti koristi činjenicom da i preventivni fungicidi imaju kurativan učinak. Kurativan učinak preventivni fungicidi imaju ukoliko ih primijeniti u roku od 24-36 sati od početka vlaženja u nasadu.
Da biste ovo primjenili i značajno uštedjeli potrebni su Vam pouzdani podaci, ali baš iz Vašeg voćnjaka. Razvili smo i druge prognozne modele, za druge voćne vrste, a ne samo za jabuku.

Podaci sa PinovaMeteo koristiti će Vam i u donošenju odluka o provođenju drugih agrotehničkih mjera. Npr. ako nakon berbe nema potrebne sume temperatura, može se pretpostaviti da i cvatnja naredne godine neće biti optimalna. Tada treba voditi računa da rezidba bude manjeg intenziteta ili da se radi u više navrata, a završiti ju treba tek kada možemo ocijeniti intenzitet cvatnje.

Mnogi voćari imaju navodnjavanje u svom nasadu. Znamo da mnogi ne navodnjavaju po pravilima struke. Sa navodnjavanjem se uglavnom počinje prekasno, tj. nakon što je došlo do zastoja u opskrbi voćke vodom i hranjivima. PinovaMeteo stanica Vam izračunava potencijalnu evapotranspiraciju i pomaže u izračunu vodne bilance temeljem koje se određuju rokovi i obroci navodnjavanja. Uz PinovaMeteo stanicu za kratko vrijeme do puno znanja i boljih proizvodnih rezultata.

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj