Pinova Meteo za ratare

Svaku kulturu koju proizvodite napadaju određene biljne bolesti i štetnici, a razvoj svih je vezan uz mikroklimatske prilike. PinovaMeteo stanica mjeri sve potrebne parametre koji će Vam olakšati donošenje odluke o potrebnoj primjeni pesticida.

Osim što ćete lakše provoditi zaštitu od bolesti i štetnika i za provođenje drugih agrotehničkih mjera potrebni su Vam mikroklimatski podaci.

PinovaMeteo stanica kontinuirano mjeri i pohranjuje  na Vaše računalo sve potrebne podatke. Temperaturu tla i zraka, relativnu vlagu, oborine, vlagu lista, globalno zračenje, brzinu vjetra.

Podaci su kontinuirano vidljivi na Vašem računalu i agrotehničke mjere ćete provoditi kada to prilike na određenoj lokaciji dopuštaju.

Višegodišnjim praćenjem i bilježenjem mikroklimatskih prilika na pojedinim lokacijama značajno ćete si olakšati donošenje odluka.

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj