IRROMETAR R 60 cm

Irrometri

Irrometri

raznih dužina

Tensiometar dužine 60cm namjenjen za kontrolu prisutnosti vode u vočnjacima i sl.

Za više o navedenom, kliknite ovdje.