Šljivine osice

Crna šljivina osica (Hoplocampa minuta Christ.) i Žuta šljivina osica (Hoplocampa flava L.)

 

Ove dvije vrste šljivinih osica ubrajaju se u najvažnije štetnike šljive. Redovito se javljaju svake godine s manjim oscilacijama. U godinama sa slabom cvatnjom, ove osice mogu prouzročiti štetu i višu od 50%.

 

Štetnik napada

Plodove.

 

Opis štetnika

Odrasle osice dužine su od 4,5 do 5,5 mm, a raspon krila im je oko 12 mm.tijelo im je sjajne crne ili žute boje.

Jaja su bubrežastog oblika, izdužena i prozirna.

Pagusjenice imaju izduženo, cilindrično i blago zaobljeno tijelo svijetložućkaste boje. Na prsima imaju tri para nogu, a na zatku sedam pari nogu. Narastu od 9 do 11 mm.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Ovaj štetnik prezimi u tlu u obliku ličinke. Krajem zime se kukulji. Odrasli oblici izlijeću tek kada temperatura tla na dubini od 5 do 10 cm dosegne 10 °C. U vrijeme cvatnje osice dolete na šljivu gdje se hrane nektarom i peludom. Ženka polaže po jedno jaje na način da leglicom zareže džepić s vanjske strane u listić čaške poluotvorenih ili otvorenih cvjetova.  Jedna ženka odloži četrdesetak jaja. Ovisno o temperaturi, inkubacija traje 6 do 12 dana. Iz jaja izlaze ličinke u vrijeme završetka cvatnje. One izlaze najčešće s vanjske strane listića čaške pa se preko njegova ruba ubušuju u plodnicu. Pagusjenica izgriza tkivo ploda i prelazi iz jednog u drugi plod tako da zapravo jedna gusjenica napadne 4 do 5 plodova. Za 15 do 20 dana pagusjenica završava svoj razvoj te ili padne zajedno s plodićem u kojem se nalazi na tlo ili se na tlo spušta po niti. Zavuče se u tlo i tu prezimi.

Ima jednu generaciju godišnje.

 

Šteta koju izaziva štetnik

Ličinke se ubušuju u plodnicu. Iz njih će se razviti pagusjenice koje će izgrizati tkivo ploda i sjemenke. Tako napadnuti plodovi otpadaju još dok su veliki kao glavica pribadače pa do veličine od 4 do 5 mm. Na otpalom plodiću se vidi izlazna rupa.

 

Zaštita od šljivinih osica

Suzbijanje se provodi primjenom insekticida u vrijeme početka izlaska pagusjenica iz jaja. Taj se rok najčešće poklapa sa završetkom pune cvatnje i s početkom otpadanja latica. U vrijeme cvatnje zabranjena je upotreba insekticida opasnih za pčele. Što je tretiranje bliže cvatnji preporučuju se insekticidi manje opasni za pčele (fosalon, endosulfan, triklorfon, deltametrin, alfacipermetrin). U vrijeme otpadanja latica pčele većinom prestaju posjećivati cvjetove pa se mogu koristiti i ostali insekticidi (diazinon, dimetoat, fention, tiakloprid). Za postizanje dobre učinkovitosti važno je prskati iznutra prema van kako bi sredstvo što bolje pokrilo listiće čaške.

Kritičan broj je ako se utvrdi 5% oštećenih cvjetova ili plodova.

Izdvojeni sadržaj