Štetnici šljive

Šljivina štitasta uš

Parthenolecanium corni Bouche   Šljivina štitasta uš jedna je od najvažnijih štetnika šljive u Hrvatskoj. Proširena je u cijeloj zemlji. Osim šljive napada i druge voćne vrste. Periodički je štetnik.

Šljivine osice

Crna šljivina osica (Hoplocampa minuta Christ.) i Žuta šljivina osica (Hoplocampa flava L.)   Ove dvije vrste šljivinih osica ubrajaju se u najvažnije štetnike šljive. Redovito se javljaju svake godine s manjim oscilacijama. U godinama sa slabom cvatnjom, ove osice mogu prouzročiti štetu i višu od 50%.

Šljivin savijač

Cydia funebrana Tr.   Jedan je od najvažnijih štetnika šljive u Hrvatskoj.

Šljivina uš uvijalica

Brachycaudus helichrysi Kltb.   Šljivina uš uvijalica je vrlo štetna na šljivi. Palearktičnog je podrijetla, ali je proširena po cijelom svijetu.

Šljivin moljac

Yponomeuta padellus L.   Šljivin moljac je izrazito periodičan štetnik pa su poznate masovne pojave, posebno u Lici. Osim šljive napada i glog.

Višnjin svrdlaš

Rhynchites auratus Scop.   Važan štetnik šljive i višnje.

Kukavičji suznik

Malacosoma neustria L.   Ovaj štetnik ubraja se u štetnike golobrsta. Najčešće se hrani lišćem šljiva.

Žilogriz

Capnodis tenebrionis L.   Žilogriz je jedna od najopasnijih štetnika koštičavih voćaka, pa tako i šljive, posebno u našem obalnom dijelu, no prisutan je i u kontinentalnim krajevima.

Najnovije objave