Štetnici ribiza

Ribizova lisna uš

Cryptomyzus ribis L.   Ribizova lisna uš jedan je od najvažnijih štetnika ribiza , a može napasti i ogrozd. Proširena je u Europi.

Ribizova lisna galica

Dasyneura tetensi Rubs.   Ribizova lisna galica je najvažniji štetnik crnog ribiza.

Ribizova grinja

Eriophyes ribis West.   Ova grinja najveće štete radi na crnom ribizu kod kojeg može ugroziti proizvodnju. Rjeđe napada crveni ribiz.

Ribizov staklokrilac

Synanthedon tipuliformis Clem.   Ovaj štetnik napada crveni i crni ribiz te ogrozd.

Najnovije objave