Apopleksija marelice

 

Prijevremeno sušenje i odumiranje stabala marelice tzv. apopleksija ili kap marelice, jedan je od najvećih problema u uzgoju ove voćne vrste. Ova štetna pojava raširena je u mnogim zemljama Europe. Unatoč mnogim istraživanjima, problem odumiranja marelice samo je djelomično razjašnjen. 

 Objašnjava se različitim parazitskim i neparazitskim uzrocima. Od abiotičkih čimbenika navode se: ekstremna temperaturna kolebanja, osjetljivost marelice na niske zimske temperature, neodgovarajući izbor tla što je često povezano s neadekvatnim izborom podloge za marelicu, slaba kompatibilnost između podloge i plemke, utjecaj visine cijepljenja, nedovoljna kemijska zaštita, neuravnotežena gnojidba, suša  te fiziološka nestabilnost marelice kroz stanje dormantnosti. Svi od navedenih čimbenika mogu biti primarni uzroci odumiranja marelice, ali isto tako dovode i do slabljenja voćke na koju se onda nasele razni paraziti. Stoga se u literaturi navode mnoge gljive od kojih neke ne mogu biti uzrok odumiranja, ali mogu se naseliti na oslabljenu voćku. Sušenje mogu izazvati sljedeće polifagne vrste gljiva: Armillaria mellea, Verticillium dahliae, Phytophthora vrste, Eutypa lata, Monilia laxa, Leucostoma cinctum i druge. Od bakterija spominje se Pseudomonas syringae pv. syringae. Pojedini mikroorganizmi ne moraju biti uzrok odumiranja, ali mogu uvelike pridonijeti stresnom stanju i povećanju osjetljivosti domaćina ili je u tome moguća interakcija više čimbenika. Zaštitna kemijska sredstva protiv ove pojave nema već se neželjene promjene mogu umanjiti samo preventivnim djelovanjem od izbora dobro terena, sadnog materijala, podloge i sorti do provođenja suvremenih agrotehnoloških postupaka.

Izdvojeni sadržaj