Štetnici jagode

Zrna soje

Zrna soje

Koprivina grinja

Tetranychus urticae Koch   Ovaj štetnik još se naziva i običnim crvenim paukom. Izraziti je polifag pa se hrani na najmanje 200 vrsta različitih biljaka. Na voćkama obično se javlja tek od sredine ljeta pa nadalje. Najveće štete treba očekivati u suhim i toplim uvjetima.

Malinin cvjetar

Anthonomus rubi Hrbst.   Jedan je od najvažnijih štetnika jagode i maline.

Jagodina voštana štitasta uš

Ceroputo pilosellae Šulc.   Mjestimice je najopasniji štetnik jagoda.

Pipa jagodine peteljke

Caenorhinus germanicus Hrbst.

Jagodina grinja

Tarsonemus pallidus Banks   U Hrvatskoj ova grinja samo lokalno čini veće štete. Javlja se pretežno u vlažnim područjima i u vlažnim godinama jer ima potrebu za visokom relativnom vlagom zraka (80 do 100%). Napadi su najjači na teškim tlima i u starijim nasadima.

Jagodina lisna uš

Chaetosiphon fragaefolii Cock.

Jagodina mala lisna uš

Aphis forbesi Weed   Ova uš proširena je u cijeloj Hrvatskoj. Javlja se na divljim i kultiviranim Fragaria vrstama. Prenosi nekoliko virusa. Ne smatra se važnijim štetnikom jagoda.

Najnovije objave