Patuljasti moljac miner

Imago patuljastog moljca minera

Imago patuljastog moljca minera

Stigmella malella Stt.

 

Ovaj štetnik napada jabuku, kod nas je vrlo čest i može izazvati velike štete.

 

Štetnik napada

Lišće.

 

Opis štetnika

Odrasli leptiri imaju promjer krila do 4 mm. Krila su crne boje sa srebrnom crtom na prednjim krilima.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezimi kukuljica u tlu. Leptiri se javljaju između sredine ožujka do kraja svibnja. Drugi let se javlja u intervalima u lipnju te treći let od kraja srpnja do početka rujna. Jaja polažu na naličju lista. Iz njih se razvijaju vrlo sitne gusjenice. One se ubušuje u list u kojem prave kratku vijugavu minu. Kad se potpuno razviju, napuštaju list i kukulje se u tlu gdje prezimljavaju.

Ima tri generacije godišnje.

 

Štete koje izaziva štetnika

Štete su općenito male, osim u slučajevima masovnih zaraza. Tada brojne gusjenice koje putuju kroz list sprečavaju fotosintezu što je uzrok sušenja lišća. Ono postaje smeđe te prijevremeno otpada što ugrožava berbu i fiziološki balans cijelog stabla.

 

Zaštita od lisnih minera

Obradom tla ispod voćaka i uništavanjem otpalog lišća uništavaju se moljci koji prezimljuju u ili na tlu (moljci točkastih i vrećastih mina te patuljasti moljac miner). Zimsko prskanje se primjenjuje samo za vrste koje prezimljuju na voćkama (moljci vijugavih i kružnih mina).

Dinamiku populacije lisnih minera mogu regulirati I mnogi prirodni neprijatelji.

Poznata je i pojačana osjetljivost pojedinih sorata jabuke na napad lisnih minera. Sorte Idared I skupina sorata Delicious su jače napadnute lisnim minerima od primjerice sorte Jonagold.

Insekticidi se primjenjuju odmah nakon cvatnje i to ako se u tijeku proljeća na deset listova nađe jedna mina ili u tijeku ljeta na jednom listu dvije mine.

Preciznije određivanje praga odluke je ako se netom prije cvatnje metodom 100 udaraca uhvati više od 8 leptira. Tada je potrebna primjena insekticida u vrijeme ovipozicije ili najkasnije do početka pojave gusjenica. Odmah nakon cvatnje prag odluke je 1 do 2 jajeta ili jedna mina na 10 listova.

Prednost pred kemijskim insekticidima treba dati biotehničkim jer pošteđuju prirodne neprijatelje. Od biotehničkih insekticida koriste se oni na bazi heksaflumurona, fenoksikarba, teflubenzuronaluferona i dr.

Izdvojeni sadržaj