Moljac vijugavih mina

Imago moljca vijugavih mina

Imago moljca vijugavih mina

Lyonetia clerkella L.

 

Štetnik napada

Lišće.

 

Opis štetnika

Odrasli leptiri imaju raspon krila do 9 mm. krila su najčešće sjajno bijele boje. Tanka krila omeđena su dugim vlaknima.

Gusjenica je 8 do 9 mm duga, zelene boje s dvije tamne točke na trećem segmentu. Tijelo joj se prema kraju progresivno sužava.

Kukuljica se nalazi u bijelom, satenskom kokonu. Izduženog je oblika.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezimi leptir u pukotinama kore ili na nekom drugom zaštićenom mjestu. Leptiri počinju s letom pred cvatnju jabuke i odlažu jaja ispod epiderme naličja lista tijekom travnja i svibnja. Drugi let se javlja u lipnju i srpnju dok treća generacija leti od kraja srpnja ili u kolovozu. Ta treća generacija leptira prezimljava. Leptiri žive 7 do 10 dana. Iz jaja se razvijaju gusjenice koje se ubušuju u list i prave vijugave, uske mine duge do 10 mm. mina se kasnije neznatno proširuje. Gusjenice se kukulje u bijelom kokonu razapetom između dvije paralelne niti pričvršćene na suprotnim rubovima lišća ili na drugim mjestima. Razvoj kukuljice traje oko 15 dana.

Ima 3 do 4 generacije godišnje.

 

Štete koje izaziva štetnik

U slučajevima teških zaraza, gusjenice koje žive između dvije epiderme lista mogu uzrokovati gotovo potpunu osutost stabala što rezultira smanjenom rodnošću i potencijalnom proizvodnjom voća za budućnost.

 

Zaštita od lisnih minera

Obradom tla ispod voćaka i uništavanjem otpalog lišća uništavaju se moljci koji prezimljuju u ili na tlu (moljci točkastih i vrećastih mina te patuljasti moljac miner). Zimsko prskanje se primjenjuje samo za vrste koje prezimljuju na voćkama (moljci vijugavih i kružnih mina).

Dinamiku populacije lisnih minera mogu regulirati I mnogi prirodni neprijatelji.

Poznata je i pojačana osjetljivost pojedinih sorata jabuke na napad lisnih minera. Sorte Idared I skupina sorata Delicious su jače napadnute lisnim minerima od primjerice sorte Jonagold.

Insekticidi se primjenjuju odmah nakon cvatnje i to ako se u tijeku proljeća na deset listova nađe jedna mina ili u tijeku ljeta na jednom listu dvije mine.

Preciznije određivanje praga odluke je ako se netom prije cvatnje metodom 100 udaraca uhvati više od 8 leptira. Tada je potrebna primjena insekticida u vrijeme ovipozicije ili najkasnije do početka pojave gusjenica. Odmah nakon cvatnje prag odluke je 1 do 2 jajeta ili jedna mina na 10 listova.

Prednost pred kemijskim insekticidima treba dati biotehničkim jer pošteđuju prirodne neprijatelje. Od biotehničkih insekticida koriste se oni na bazi heksaflumurona, fenoksikarba, teflubenzuronaluferona i dr.

Izdvojeni sadržaj