Moljac kružnih mina

Imago moljca kružnih mina

Imago moljca kružnih mina

Leucoptera malifoliella Zell.

 

Ovaj miner može biti vrlo štetan jer se u Hrvatskoj često javlja u velikom broju.

 

Štetnik napada

Lišće.

 

Opis štetnika

Odrasli leptiri imaju raspon krila od 6 do 7 mm.  Prednja krila su sivkastobijela i sjajna sa smećkastim crtama, okružena bakrenastim zonama. Stražnja krila su svijetlosive boje i resasta.

Gusjenice su duge do 4 mm, žućkaste do svijetlosmeđe boje tijela te smeđe glave. Vrlo su sitne.

 

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezimi kukuljica u krošnji voćke, na lišću ili rijetko kad u tlu. Ponekad stvara kokone na plodovima kojima se onda širi. Pred početak cvatnje jabuka započinje let leptira. Oni odlažu jaja na donju stranu mladog vršnog lišća. Razvoj jaja traje 8 do 12 dana. Nakon razvoja iz jaja izlaze gusjenice koje se odmah ubušuju u listove na kojima stvaraju okruglaste mine, promjera 5 do 6 mm, koje se mogu dobro uočiti na licu lista. Na naličju lista obično se kukulji u bijelom kokonu. Nakon 2 dana formirana je kukuljica.

Ima 2 do 4 generacije godišnje.

 

Štete koje izaziva štetnik

U uvjetima jače pojave ovog štetnika, površina lišća je jako oštećena. Oštećenja su u vidu okruglastih slabo prozirnih mina na kojima se dobro vide koncentrirani krugovi izmeta gusjenica, reduciraju fotosintetsku aktivnost.

 

Zaštita od lisnih minera

Obradom tla ispod voćaka i uništavanjem otpalog lišća uništavaju se moljci koji prezimljuju u ili na tlu (moljci točkastih i vrećastih mina te patuljasti moljac miner). Zimsko prskanje se primjenjuje samo za vrste koje prezimljuju na voćkama (moljci vijugavih i kružnih mina).

Dinamiku populacije lisnih minera mogu regulirati I mnogi prirodni neprijatelji.

Poznata je i pojačana osjetljivost pojedinih sorata jabuke na napad lisnih minera. Sorte Idared I skupina sorata Delicious su jače napadnute lisnim minerima od primjerice sorte Jonagold.

Insekticidi se primjenjuju odmah nakon cvatnje i to ako se u tijeku proljeća na deset listova nađe jedna mina ili u tijeku ljeta na jednom listu dvije mine.

Preciznije određivanje praga odluke je ako se netom prije cvatnje metodom 100 udaraca uhvati više od 8 leptira. Tada je potrebna primjena insekticida u vrijeme ovipozicije ili najkasnije do početka pojave gusjenica. Odmah nakon cvatnje prag odluke je 1 do 2 jajeta ili jedna mina na 10 listova.

Prednost pred kemijskim insekticidima treba dati biotehničkim jer pošteđuju prirodne neprijatelje. Od biotehničkih insekticida koriste se oni na bazi heksaflumurona, fenoksikarba, teflubenzuronaluferona i dr.

Izdvojeni sadržaj