Izbor uzgojnog oblika za višnju

Vaza uzgojni oblik za višnju

Vaza uzgojni oblik za višnju

Višnja se može uzgajati u obliku popravljene piramide i vaze. Na slabo bujnim podlogama može se uzgajati i u obliku vretenastog pa čak i vitkog vretenastog grma.

Osnovna je karakteristika višnje da iz cvjetnih pupova razvija samo cvijet odn. plod tako da na njihovom mjestu nakon berbe ne ostaje nikakav novi izboj. Ovisno o uvjetima uzgoja i sortnim svojstvima višnja rađa na dugim i kraćim jednogodišnjim izbojima i svibanjskim kiticama.

Višnji najviše odgovara prostorni uzgojni oblik popravljena piramida s deblom od 80 cm. Taj se uzgojni oblik sastoji od srednje provodnice sa 7 do 9 primarnih grana koje su spiralno raspoređene u razmacima od 20 do 40 cm.


Vaza

Oblikuje se tako da u prvoj godini uzgoja nakon sadnje sadnica se prikrati na 70 cm. Ako se u nasadu planira provoditi mehanizirana berba plodova višnje, u tom se slučaju prilikom formiranja osnovnih triju do četiriju skeletnih grana sadnica krati na većoj visini od 90 do 100 cm. Ostavljaju se tri najbolje raspoređene grane koje se svijanjem i vezanjem prilagođavaju. U drugoj godini uzgoja se na svim primarnim granama sekundarne grane raspoređuju tako da svaka grana izbija u stranu. To se postiže da se sekundarne grane prve etaže pružaju u istom smjeru za sve tri primarne grane desno ili lijevo, sekundarne grane druge etaže u suprotnom smjeru, a sekundarne grane treće etaže u istom smjeru kao grane prve etaže sekundarnih grana. 


Karakteristika uzgojnog oblika vaze

Visina je debla od 50 do 70 cm.

Taj uzgojni oblik nema provodnicu. Karakteristično je da tri osnovne skeletne grane zatvaraju kut od 120⁰, a prema položaju provodnice zatvaraju kut od 45⁰ do 50⁰.

Razmak osnovnih skeletnih grana po visini je oko 10 cm.

Vaza osigurava dovoljnu osvijetljenost krošnje i plodova.

Izdvojeni sadržaj