Višnja - stablo

Višnja - stablo

Ekološki uvjeti za uzgoj višnje

Višnja se može uzgajati u hladnijim klimatskim područjima, ali i u sredozemnom području. U vrijeme dubokog zimskog mirovanja višnja može podnijeti temperature i do -35 °C.

Višnja je posebno osjetljiva na niske temperature u fazi početka vegetacije kada može doći do pozebe debla u obliku pucanja kore. Najosjetljivija je 3 do 4 tjedna prije cvatnje i u cvatnji. U tim fenofazama nastaju znatne štete ako se temperature spuste na -2,2 °C do -2,7 °C. Jasno je da je otvoreni cvijet osjetljiviji od zatvorenog.

Što se tiče oborina, najbitniji je njihov ravnomjeran raspored tijekom vegetacije. Donja granica za uzgoj višnje je 650 mm oborina godišnje.

Duboka, propusna, neutralna i topla tla najviše odgovaraju višnji. To su pjeskovite ilovače te ilovasta i ilovasto-glinasta tla. Na težim tlima obavezna je drenaža. Visoku vlažnost tla najteže podnosi te na takvim tlima često dolazi do asfiksije tj. ugušenja korijena.

Izdvojeni sadržaj