Prorjeđivanje plodova

Prorjeđivanje jabuke

Prorjeđivanje jabuke

Prorjeđivanje je pomotehnički zahvat gdje se uspostavlja ravnoteža između vegetativnog i generativnog rasta. Postoji kemijsko i mehaničko prorjeđivanje.

Ako se rezidba obavlja na rezervu tj. s većim brojem generativnih pupova da se osigura rodnost ovisno o klimatskim prilikama, postoji mogućnost da ostanu svi pupovi pa se javlja višak plodova(poželjno je imati manje plodova, ali da su krupniji). U tom slučaju potrebno je obaviti prorjeđivanje.

 U suvremenim proizvodnim voćnjacima koriste se razni preparati biljnih hormona kojima se prskaju voćke kako bi dio plodova otpao i time smanjio opterećenje. U drugima se pak koriste mehanički uređaji koji poput rotirajućih četki prolaze kroz krošnju i otkidaju plodove. To su vrlo ekonomični načini prorjeđivanja u velikim voćnjacima jer ne iziskuju puno radne snage. S druge strane u malim voćnjacima se prorjeđuje ručno jer su ovakvi strojevi preskupi. To je zapravo i najbolji način prorjeđivanja. Tako se mogu ukloniti svi oštećeni (od tuče, insekata i sl.) ili zakržljali plodovi, a ostavljaju se samo oni jedri i najveći. Takvo prorjeđivanje je najbolje napraviti u fazi kada su plodići promjera 8 do 10 mm. Kod jezgričavih voćaka kao što su jabuke, kruške, dunje i sl. na mjestu jednog pupa najčešće se razvije 5 do 6 cvjetova, pa tako i plodića. To je preveliki broj plodova na jednom mjestu, stoga je najbolje dio plodova skinuti i ostaviti samo jedan, a ponegdje može i dva ploda ako imaju dovoljno mjesta i ako je mjesto prihvata za stablo dovoljno čvrsto da podnese toliku težinu.

Kod koštičavih voćaka kao što su breskve, šljive, trešnje i sl., također treba provoditi prorjeđivanje, posebice jer su njihovi plodovi i sami po sebi sitniji. Tako se npr. kod breskve 15 do 20 dana nakon završetka cvatnje prorjeđivanjem treba ostaviti 6 do 8 plodova po mješovitoj rodnoj šibi koja je najčešće rodno drvo kod breskve. Također njihov razmak treba biti 15-ak cm. Plod breskve je težak, a rodne grančice tanke te se pod težinom plodova jako povijaju prema tlu i lakše se ljuljaju uslijed vjetra, čime bi moglo doći do sudaranja i oštećivanja plodova. Kako šljiva ima manje i lakše plodove, taj razmak između plodova može biti upola manji (8 do 9 cm). Vrlo izražena rodnost trešnje može također umanjiti kakvoću ploda, stoga predstavlja moguću teškoću koja se može riješiti prorjeđivanjem. Glavno rodno drvo kod trešnje su svibanjske kitice, koje mogu nositi 10-ak cvjetnih pupova. U plodu trešnje veliki dio ploda zauzima koštica, a prorjeđivanjem se taj odnos uvelike može smanjiti. Stoga je i kod nje potrebno provoditi prorjeđivanje kad je promjer ploda otprilike 10 mm.


Prorjeđivanje se može vršiti u 3 faze:


1.    faza u vrijeme cvatnje – najidealnije što se tiče fiziologije  

Višak cvjetova se eliminira i smanji se potražnja za hranjivima, ali može biti i rizična jer se još ne zna kako će proći oplodnja (oštećuje se njuška tučka, npr. sa žutim uljima).


2.    faza nakon oplodnje 2 do 3 tjedna (polovica 5. mj)

Ovisi o veličini plodova: kod jabuke promjera ploda 8 do 12 mm, šljive 16 mm, breskve 25 mm. Najsigurnije je jer u našim krajevima više nema opasnosti od mrazova.


3.    faza pred samu diferencijaciju (breskva, giberelini)

Nakon kemijskog vrši se mehaničko prorjeđivanje za sorte koje imaju veliku cijenu. Kod breskve prorjeđivanje se vrši na razmak 12 cm plod od ploda, kod jabuke da ostane 1 plod u gronji (a može ih biti 4-7). Sinteza giberelina počinje 40 dana iza cvatnje te prije toga treba obaviti ručno prorjeđivanje.

Kemijsko prorjeđivanje bazira se na selektivnom principu. Svi embriji koji u trenutku tretiranja imaju manje od 8 stanica abortiraju, a oni s više od 8 stanica ostaju.


Kemijski prorjeđivati u optimalnim vremenskim uvjetima: bez vjetra, visokih temperatura i kiše jer je potrebno 6 sati da se preparat upije (ako se preparat ispere, ponavljanje tretiranja je rizično).


Nedovoljni rezultati s kemijskim prorjeđivanjem dobivaju se u sljedećim uvjetima:

• u godinama izrazite alternativnosti

• slab vegetativni rast

• slabi rez

• optimalni uvjeti oplodnje

• kod toplog vremena prije cvatnje

• kod hladnog vremena nakon cvatnjeTabela 1. Preparati za kemijsko prorjeđivanje plodova

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa A, B

NAA (alfa-naftil octena kiselina)

BA (ACCEL) 6 benzil-adenin

Giberelin GAS

ETILEN (CEPA) 2 kloretil fosfonska kiselina

NAD (alfa-naftil acet-amid)

IAA (beta indol 3 octena kiselina)

MCPB (etil ester maslačne kiseline)NAD

 • 4 do 8 dana nakon pune cvatnje - precvjetavanje
 • promjer ploda do 5 mm
 • ne koristiti na Red Delicious sortama - pygmy fruits
 • pogodan za ljetne sorte
 • često se koristi u kombinaciji s Carbarylom
 • dozvoljen u sustavu integrirane poljoprivrede
 • tretirati ujutro
 • optimalna temperatura 12 do 17 C i preko 75% relativne vlažnosti zraka
 • kod temperatura preko 20 C - smanjiti dozu
 • dodati okvašivač (50 ml/hl) ili mineralno ulje (100 ml/hl), ali ne kod temperatura preko 25 C
 • okvašivač ne dodati kod upotrebe Geramid Neu
 • može se koristiti zajedno s fungicidima
 • ne preporučuje se u voćnjacima mlađim od 4 godine
 • nije poželjno koristiti, ako slijedi korekcija s NAA


NAA

 • 14 do 18 dana nakon pune cvatnje
 • promjer ploda 10 do 12 mm
 • ne koristiti na Delicious sorte - pygmy fruits
 • ne koristiti ispod 10 mm promjera plodova - pygmy fruits, prekomjerno prorjeđivanje
 • često se koristi u kombinaciji s drugim regulatorima (BA, Carbaryl - smanjuje opasnost prekomjernog prorjeđivanja)
 • pri visokim temperaturama postoji opasnost od prekomjernog prorjeđivanja
 • stimulira povratnu cvatnju
 • ako se koristi prekasno ne dolazi do povećanja plodova
 • može oštetiti listove ako se koristi u precvjetavanju kod ljetnih sorata
 • ne koristiti u sezoni kada se koristi Promalin ili BA
 • pokazuje izvrsne rezultate na sorti Jonagold
 • ne koristiti u korekciji nakon NAD (posebice kod bujnih sorata), osim:

1. ako su se koristili giberelini (Elstar, Golden Delicious),

2. ako je voćnjak u alternaciji,

3. ako je nakon aplikacije NAD bilo suho vrijeme.


BA

 •  relativno novi proizvod
 • citokinin - potiče diobu stanica
 • utječe pozitivno na veličinu ploda (Golden Delicious, Empire; McIntosh)
 • promjer ploda 10 mm
 • često puta potrebno dvije aplikacije
 • relativno slab u prorjeđivanju
 • nema ograničenja u sortimentu
 • stimulira povratnu cvatnju
 • vrlo dobar pri višim temperaturama
 • zahtijeva 3 dana dobrog vremena nakon aplikacije
 • slabo učinkovit za sortu Gala


CARBARYL

 • najstarije sredstvo za prorjeđivanje
 • 14 do 21 dan nakon pune cvatnje
 • promjer ploda 12 do 15 mm
 • vrlo otrovan za pčele
 • stimulira crvenog voćnog pauka
 • upotrebljava se u kombinaciji s drugim regulatorima
 • pogodan u mladim voćnjacima do 4. godine uz dodatak mineralnog ulja ili okvašivača 100 ml/hl
 • vrlo dobro reagira uz dodatak okvašivača ili mineralnog ulja
 • u voćnjacima sa sortom Jonagold gdje je bilo podrezivanje korijena
 • pogodan za sorte Red Delicious, Gloster, Braeburn i Fuji gdje nema druge alternative


Konvencionalna sredstva za prorjeđivanje plodova su:

Mesurol. Ethrel, Diramid, Dirager, Carbaryl


Utjecaj na učinkovitost prorjeđivanja: 

oplodnja – slaba oplodnja ispod 3 sjemenke – minimalne doze ili u potpunosti ispustiti kemijsko prorjeđivanje

• gnojidba – slaba opskrbljenost dušikom povećava učinkovitost prorjeđivanja

• opterećenje prethodne godine – voćnjak u alternaciji nakon slabe rodnosti teže reagira na prorjeđivanje te su potrebne jače doze

• sorta – Crveni Delišes, Fuji, Gloster, Braeburn – ne koristiti hormonske pripravke, NAD i NAA ne koristiti kod Gale do starosti 4 godine 


Jača učinkovitost: 

- uvjeti koji osiguravaju duže usvajanje neposredno nakon aplikacije,

- oblačno vrijeme nekoliko dana prije aplikacije – tanja kutikula,

- temperature preko 25 °C - pojačavaju učinkovitost prorjeđivanja.


Slabija učinkovitost: 

- brzo sušenje lista neposredno nakon aplikacije,

- niske temperature.


Prednosti prorjeđivanja plodova:

 • povećanje kakvoće i veličine plodova
 • neprorijeđeni plodovi su sitniji, kržljaviji i manje ukusni
 • prorjeđivanjem se omogućava veći prodor sunčevih zraka i ujednačeno sazrijevanje plodova
 • u slučaju prevelike rodnosti grana se može slomiti uslijed težine plodova
 • prorjeđivanjem se smanjuje potreba voćke za hranjivim tvarima i uklanja pojava naizmjenične rodnosti
 • prorjeđivanjem se smanjuje mogućnost zaraze bolesti i napada štetnika.

Profesionalne voćarske škare Castellari možete kupiti ovdje:

http://agrologistika.hr/hr_HR/alati

Izdvojeni sadržaj