Meliorativna gnojidba

Gnojidba voćnjaka

Gnojidba voćnjaka

 

Meliorativna gnojidba je jedna od dvije alternative u provođenju tla u višu grupu opskrbljenosti tj. meliorativnom gnojidbom se povećava količina zalihe hraniva u tlu.

Ona se  obavlja velikim količinama hraniva odjednom do razine koja zadovoljava potrebe sigurne proizvodnje. Poboljšava i povećava se količina zalihe hranivima u tlu do veće dubine. Najčešće se gnoji s 40 do 50 t/ha stajnjaka i mineralnim gnojivima prema analizi tla. Npr. ako se gnoji s 1.000 kg mineralnog gnojiva NPK formulacije 7-20-30 to znači da će se u tlo dodati 70 kg dušika, 200 kg P2O5 i 300 K2O Nakon meliorativne gnojidbe dalje se redovito gnoji prema uobičajenim preporukama za grupu u koju je tlo prevedeno.

Za gnojidbu svake kulture potrebno je voditi određene obrasce koje zahtjeva zakonska regulativa. Pomoću aplikacije PinovaDoc omogućeno je automastko generiranje svih obrazaca potrebnih u proizvodnji svake voćne vrsta. Posjetite link: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Izdvojeni sadržaj