Izbor sadnog materijala voćaka

Voćne sadnice u rasadniku

Voćne sadnice u rasadniku

 

Najprofinjeniji i najodgovorniji stručni dio posla kod podizanja nasada jabuka jest izbor i osiguranje sadnog materijala određenih sorata na odgovarajućoj podlozi. Sve što se planira i želi imati u nasadu osigurava se voćnim sadnicama.

Ako se već pri odabiru napravi greška, ona će se odraziti na cijeli, dugi životni vijek voćke.

Sadni materijal nabavlja se u voćnim rasadnicima koji su ovlašteni za proizvodnju sadnica. Preporučuje se naručivanje sadnog materijala barem dvije godine prije sadnje kako biste osigurali dobivanje onih sorata i podloga koje želite.

Postoji više kategorija sadnog materijala: predosnovni sadni materijal, osnovni sadni materijal – označen deklaracijom bijele boje, certificirani sadni materijal – označen deklaracijom plave boje te standardni sadni materijal – označen deklaracijom žute boje i slovima S do A.

Prilikom izbora sadnica posebnu pažnju treba obratiti na razvijenost korijena i nadzemnog dijela sadnice, identitet sorte, starost i zdravstveno stanje te da sadnica nije mehanički oštećena.

Kako budući nasad uvelike ovisi o samoj kvaliteti sadnog materijala, za podizanje zdravog voćnjaka osnovno je pravilo posaditi isključivo sadnice prve klase s dobro razvijenim korijenovim sustavom, potpuno zrelim nadzemnim dijelom u cijeloj svojoj dužini te da je sadnica bezvirusna. Osim toga, svaka sadnica mora imati dobro očuvane pupove po cijeloj dužini i dobro sraslo mjesto cijepljenja.

Identitet sorte mora biti apsolutno točan. Identitet podloge je čak i važniji jer o njemu ovisi razvoj, rast i rodnost voćke. Stoga svaka sadnica mora imati etiketu na kojoj je naznačeno: ime i adresa rasadnika, voćna vrsta, sorta, podloga, starost podloge i plemke, za koju sadnju je namijenjena te deklaracija. Kad smo se uvjerili u ispravnost odabrane sadnice, sljedeće je potrebno obratiti pažnju na tip sadnice. U praksi se najčešće koriste jednogodišnje i dvogodišnje sadnice.

Sadni materijal se treba preuzeti u rasadniku u jesen nakon otpadanja lišća. Tijekom prijevoza sadnica , korijen treba zaštititi kako se ne bi osušio. Kad se dopreme do mjesta sadnje, sadnice se raspakiraju i odmah smjeste u prirodne uvjete tj. u iskopani jarak sadnice se poslože koso, preko korijena se nabaci fina zemlja i sve se lagano nagazi. Na taj način se sadnice mogu čuvati do trenutka sadnje.

Izdvojeni sadržaj