Izbor mjesta za podizanje voćnjaka

Položaj za podizanje voćnjaka

Položaj za podizanje voćnjaka

 

Obzirom da se položaj bira samo jedanput, potrebno mu je posvetiti potpunu pozornost.

Najvažniji čimbenici koji utječu na izbor terena jesu ekološki odn. mikroklimatski uvjeti. Stoga je potrebno širu okolinu budućeg uzgojnog područja s obzirom na važnije klimatske čimbenike (reljef, nagib, ekspoziciju i izloženost vjetrovima ) dobro istražiti i poznavati. Tako će o količini i rasporedu padalina po mjesecima ovisiti i planiranje navodnjavanja nasada. Poznavanje broja kišnih dana omogućiti će dobru organiziranost tehnologijske izvedbe u najboljim rokovima. Vrlo važni su podaci i o učestalosti i jačini pojave tuče. Vlaga zraka te nadmorska visina također su od posebne važnosti za proizvodnju jabuke. Pojavu vjetra, njegovu jačinu i učestalost smjerova (ruža vjetrova) potrebno je snimiti kako bi se donijela odluka o potrebi osiguranja zaštitnih pojaseva. Prema učestalosti po godinama treba analizirati i pojavu ranih jesenskih te kasnih proljetnih mrazova. Od presudne važnosti je i poznavanje sume aktivnih toplinskih jedinica. Izboru tla također treba posvetiti pozornost u smislu da valja istražiti fizikalne, kemijske i biološke osobine tla, postojanje podzemnih voda, mogućnost zadržavanja nadzemnih voda na površini te drugih važnih čimbenika.

Nakon završetka istraživanja, započinje projektiranje tj. planiranje u slučaju malog nasada. Projektiranjem se rješavaju pitanja hidromelioracije, suvišnih površinskih i podzemnih voda, zaštite od tuđih slivnih voda, načina pripreme tla s meliorativnom gnojidbom, mogućnosti terasiranja na nagnutim terenima, osiguranja vode, zaštite od tuče i jačih vjetrova, organizacije proizvodnih parcela te glavnih i sporednih putova, dovoda električne energije, mehanizacije procesa proizvodnje i prijevoza, osiguranja stručnjaka i radne snage, izbora vrsta, sorata i podloga s rasporedom po proizvodnim parcelama, nabave voćnih sadnica, izbora uzgojnih oblika s tehnologijom dinamike uzgoja, gnojidbe, programa zaštite od bolesti i štetnika, dinamike rodnosti i strukture proizvodnje te status u organizaciji tvrtke i širih tržišnih udruženja. 

Preporučujemo primjenu i korištenje aplikacije PinovaDoc koja sadrži sve što je potrebno za vođenje suvremene voćarske proizvodnje. Kao što je baza sortnih lista, bazu pesticida za upotrebu, bazu gnojiva. Isto tako omogućuje automatsko ispisivanje svih obrazaca kako za kovencionalnu tako za integriranu proizvodnju. Više o aplikaciji PinovaDoc na linku: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena/pinovadoc-u-vocarstvu .

Izdvojeni sadržaj