Analiza tla

Reflectolab plus

Reflectolab plus

za određivanje NPK u tlu,vodi i biljci.

Poznato je da svaka biljka prirodom iznese određeni dio hraniva iz tla kojeg iduće godine treba nadoknaditi gnojivom. Stoga, da bi znali kakvo je stanje hraniva u tlu potrebno je prethodno napraviti pedološku analizu.

Uzorak koji se šalje na analizu mora biti reprezentativan što znači da ga je potrebno uzeti sa što više različitih mjesta na parceli i to na ispravan način. Ovisno o veličini i kvaliteti parcele određuje se broj „uboda“ sondom ili broj jama ako se uzorak uzima lopatom. Potrebno je izbjegavati mjesta gdje je bio deponiran organski gnoj ili gdje je nejednako bilo raspodijeljeno gnojivo tijekom prethodne godine te rubove parcele. Trud pri pravilnom uzimanju uzorka tla je opravdan činjenicom da o rezultatima analize ovisi preporuka gnojidbe, a o tome i uspjeh cjelokupne proizvodnje.

Kod podizanja višegodišnjih nasada ili kontrole plodnosti tla u već postojećim nasadima, uzorak tla se uzima iz dubine od 0 – 30 cm i iz dubine 30 – 60 cm hodajući cik-cak ili dijagonalno po parceli. Prosječan reprezentativni uzorak dobije se miješanjem 20-ak pojedinačnih uzoraka tla na 1 ha parcele. Uzorke tla moguće je uzimati sondom ili lopatom. Sonda se vrtnjom zabija u tlo, a dobivena zemlja istrese se u kantu. Kod uzimanja uzorka tla lopatom, iskopa se jama, lopatom se vertikalno izgladi jedna strana jame i po njoj se odreže plastica tla. Uzorak tla u tom slučaju predstavlja sredina duž štihače širine 5 cm kad zemlju sa strane odrežemo nožem. Nakon uzimanja pojedinačnih uzoraka, iste usitnimo i sve zajedno pomiješamo u kanti. Od te smjese uzima se 0,5 do 1 kg tla koji se stavlja u čistu PVC vrećicu. U slučaju da u tlu ima zaostalih biljnih ostataka (korijenje, nerazgradiva organska masa i sl.), treba ih ukloniti.  Uz uzorak u ovlašteni laboratorij potrebno je dostaviti i sljedeće podatke: ime i prezime vlasnika, naziv parcele, dubina uzimanja uzoraka, pretkultura, za koju kulturu se traži preporuka te datum uzimanja uzoraka. Takav uzorak predstavlja prosječan reprezentativni uzorak tla s parcele za koju se traži kemijska analiza te preporuka gnojidbe koja će poslužiti kao osnova za poboljšanje osobina tla.

Izdvojeni sadržaj