Program zaštite vinove loze - Fitopromet d.o.o.

 

1. Zimsko tretiranje u vrijeme buđenja pupova (kad se razdvoje ljuščice na pupu)

Cuprablau Z    5,00 do 7,00 kg/ha (crna pjegavost, začeci peronospore)
Bijelo ulje        5,00 l/ha
Pyrinex 25 ME 1,50 l/ha (štitaste uši, sporedno djelovanje na grinje)
Cosavet DF ili Chromosul 3,00 do 6,00 kg/ha (pepelnica, gušenje grinja)

 

2. Prvo tretiranje u vegetaciji  

Folpan 80 WDG   1,50 kg/ha (crna pjegavost i peronospora)
Cosavet DF ili Chromosul 5,00 kg/ha (pepelnica, gušenje grinja)
Demitan            0,50 l/ha (grinje i insekti koji izlaze iz jaja)
Apollo               0,60 l/ha (crveni pauk)

Promag             1,00 l/ha (ponoviti u slučaju jačeg nedostatka magnezija)

Moguće je uvrstiti još jedno tretiranje preventivnim fungicidom za crnu pjegavost i peronosporu u polovičnoj dozi.

 

3. Drugo tretiranje u vegetaciji

Electis WG       1,60 kg/ha ili

Shavit F          2,50 kg/ha (kontaktno djelovanje na peronosporu i crnu pjegavost, sistemično djelovanje na pepelnicu)
Talendo          0,20 l/ha (sistemično djelovanje na pepelnicu)
ili Crystal         0,15 l/ha
Proteoboom   4,00 kg/ha

 

4. Tretiranje u cvatnji ili pred cvatnju (ako je potrebno tretirati grožđanog moljca)

Pyrinex 250 ME        0,15 l/ha (grožđani moljac)
Forum star ili Fantic M     2,00 kg/ha (sistemično djelovanje na peronosporu)
Cosavet DF ili Chromosul 3,00 kg/ha (preventivno djelovanje na pepelnicu)
Bumper 25 EC 0,25 l/ha (sistemično djelovanje na pepelnicu)
Folibor L          1,50 l/ha (bolje oprašivanje)
Protifert LMW 2,50 l/ha (aminokiseline)

Za drugu generaciju moljca koristiti Mavrik 2F 0,20 l/ha.

 

5. Prvo tretiranje nakon cvatnje

Electis WG       1,80 kg/ha

ili Ridomil MZ    2,50 kg/ha (sistemično djelovanje na peronosporu)
ili Fantic F                          2,00 kg/ha (sistemično djelovanje na peronosporu)
Punch 10 EW                   0,20 l/ha (sistemično djelovanje na pepelnicu)
Cosavet DF ili Chromosul 3,00 kg/ha (preventivno djelovanje na pepelnicu)
Zintrac 700 (cink)            1,25 l/ha

 

6. Drugo tretiranje nakon cvatnje

Shavit F                        2,50 kg/ha (preventivno djelovanje na peronosporu)
+ Talendo                       0,20 l/ha (sistemično djelovanje na pepelnicu)
Switch 62,5 WG            0,80 kg/ha (kontaktno djelovanje na botritis)
Azos                              3,0 do 4,0 l/ha

U slučaju izdvojenog tretmana protiv botritisa smanjiti dozu na pola i tretirati sa diznama otvorenim samo u zoni grožđa. U slučaju jačih kiša, umjesto Shavita F upotrijebiti Galben F 2,50 kg/ha.


7. Prvo ljetno tretiranje

Folpan 80 WDG              1,50 kg/ha
Labicuper                      2,00 l/ha
Protifert Fe                   2,50 l/ha

U slučaju pojave botritisa ponoviti prethodno tretiranja (drugo tretiranje nakon cvatnje) ili tretirati preparatom Pyrus 400 SC 2,00 l/ha (1,00 l/ha kod tretiranja u zoni grožđa).

 

8. Drugo ljetno tretiranje

Drugo ljetno tretiranje može se obaviti 15 do 20 dana nakon prvog ljetnog tretiranja ili nakon što padne 35 do 45 mm kiše na m².
Za drugo ljetno tretiranje moguća je uporaba preparata Cuprablau Z i gnojiva za podizanje sadržaja šećera i brže dozrijevanje Proteoleaf 3,00 kg/ha.
Obavezno tretiranje prije prvog mraza sa gnojivima Promag 0,75 kg i Zintrac 1,00 l.
U slučaju pojave bakterioza prskati sa Labicuper 2,50 do 3,00 l.

 

Dodatne napomene:

Program zaštite vinove loze sastavljen je za 1 ha rodnog vinograda.
Preporučena količina vode je minimalno 800 lit.
U svako od navedenih tretiranja moguće je dodati Nu-film 17 0,3 l/ha.