Sjetva suncokreta

Sjetva suncokreta

Sjetva suncokreta

Optimalni rok za sjetvu: 10. travnja - 20. travnja. Sjetva može početi kada se temperature tla ustabile na 8 °C. Za sjetvu treba birati sjeme čija klijavost ne smije biti manja od 95%, a čistoća 98%. Apsolutna masa tog sjemena kreće se od 80 do 100 g. Sije se onda kada zemljište na dubini od 5 cm postigne temperaturu od 8° do 10°C (to je treća dekada ožujka i prva dekada travnja). Na zemljištima sa visokom podzemnom vodom sjetvu treba završiti do kraja travnja.

Dubina sjetve treba se kretati na rastresitijim zemljištima od 5 do 7 cm, a na težim i hladnijim od 4 do 5cm. Količina sjemena, ako je ono visoke upotrebne vrijednosti i ako se sije preciznim sijačicama, kreće se od 5 do 6 kg/ha. Tako se osigurava 66 000 biljaka/ha. Ako se ne raspolaže dobrim sjemenom (ili sigurnom zaštitom od štetnika), sa 8 do 9 kg/ha sjemena. Kod nas se najčešće sije tako da broj biljaka po hektaru iznosi oko 40 000 biljaka. U intenzivnoj proizvodnji, na gustoću usjeva suncokreta treba gledati kao na jednu od osnovnih mjera, preko koje se realiziraju sve ostale mjere. Najveći dio površina treba sijati u redove na rastojanju 70 x 35 cm. U vlažnijim područjima, rastojanje izmedu redova treba da biti 80 x 30 cm. Takvim rastojanjem smanjuje se intenzitet bolesti.


Primjer izračunavanja razmaka u redu pri sjetvi:
sklop 5,5 biljaka/m2 = 55.000/ha
klijavost = 93 %
čistoća = 98 %
% povećanja sjetvene norme 100 - (klijavost x čistoća/100) =9%međuredni razmak u redu 70 cm (0,7 m)


                                   10.000                   10.000
razmak u redu = ------------------------ = --------------- = 0,24 m (24 cm)
                          (55.000 + 9%) x 0,7         41965


Sortiment

Sorta

Sklop biljaka

Vegetacijska grupa

Favorit

50-55.000

Srednje rani,110 - 130 dana

Fakir

45-55.000

Srednje rani,110 - 130 dana

Orion

50-55.000

Srednje rani,110 - 130 dana

Olio

45-55.000

Srednje rani,110 - 130 dana

Lucil

50-60.000

Srednje rani,110 - 130 dana

PR64A42

50-60.000

Srednje rani,110 - 130 dana

Fantasol

60-70.000

Srednje rani,110 - 130 dana

Util

50-60.000

Kasni,130 - 150 dana


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj