Zrna soje

Zrna soje

Gnojidba soje

Soje se obavlja mineralnim i veoma rijetko organskim gnojivima. Prema mišljenju mnogih stručnjaka, soju nije potrebno prihranjivati dušikom, jer ima sposobnost (kvržične bakterije) da fiksira dušik iz zraka i tako se sama obogaćuje dušikom. Poznato je i da soja dušićnom fiksacijom podmiruje 60 – 70 % ukupnih potreba za dušikom.

Međutim zemljišta u našim uvijetima su zbijena, slabo kisele do kisele reakcije, a u tim uvijetima dolazi do slabijeg formiranja kvržičnih bakterija, pa je potrebno soji osigurati i određene količine dušika KAN-om. Primjena stajskog gnojiva je vrlo rijetka, osim kada su u pitanju zemljišta siromašna humusom, nepovoljnih fizičkih i kemijskih osobina. Preporučene količine stajnjaka su oko 20 t/ha pod uvijetom da je dobro sazrio. Soja dobro reagira na stajsko gnojivo ako se koristi efekat tzv. produženog djelovanja u zemljištu – unosi se pred prethodno uzgajanu kulturu. Prije svakog planiranja gnojidbe potrebno je izvršiti analizu tla.

Za izgradnju 100 kg suhe tvari usjev soje usvoji:

6 - 9 kg N

3 - 4 kg P2O5

4 - 5 kg K2O

Pravilo gnojidbe

Za osnovnu gnojidbu zaorati formulacije s povišenim sadržajem P2O5 i K2O (NPK 7:20:30, 10:20:30, 8:26:26). Predsjetveno gnojiti startnim gnojivom s izbalansiranim sadržajem svih hranjiva (NPK 15:15:15, 18:18:18). Prihrana se obavlja samo ako pred cvatnju utvrdimo slab razvoj kvržičnih bakterija s KAN-om: 100-150 kg/ha dušika.

U prinos od 3,5 t/ha zrna i odgovarajuću vegetativnu masu ugradi se:

300 - 350 kg N

80 - 100 kg P2O5

160 - 180 kg K2O

Gnojidbom bi trebalo dodati:

40 - 100 kg/ha N

60 - 100 kg/ha P2O5

40 - 120 kg/ha K2O

Primjer gnojidbe za soju:

VRSTA GNOJIVA

OSNOVNA

PREDSJETVENA

PRIHRANA

NPK 7:20:30

600 kg/haNPK 15:15:15


150 kg/haUkoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj