Fitopromet d.o.o. Finoteka

Sjetva

Zob u zriobi

Zob u zriobi

Zob treba sijati što ranije:

 . optimalni rok za sjetvu ozime zobi je treća dekada rujna,

. jara zob sije se na početku proljetnih radova i u nešto vlažnije tlo.

. Ozima zob sije se na dubinu 3-4 cm, a jara nešto pliće.

. Sjetva se obavlja žitnim sijačicama na razmak redova 8-12 cm.

. Sije se na sklop od 500-550 klijavih sjemenki/m2, što odgovara 120-160 kg/ha sjemena.

 

Primjer izračunavanja sjetvene norme:

. sjetveni sklop 500 klijavih sjemenki/m2

. masa 1000 sjemenki = 30 g

. klijavost = 95 %

. čistoća = 99 %

 

                                          500 x 30                           15.000

sjetvena norma = -------------------------------- = ------------------= 159 kg/ha

                                     (95 x 99) / 100                      94.05

Zob treba sijati što ranije - treća dekada rujna. Sjetva se obavlja žitnim sijačicama na razmak redova 8-12 cm. Sije se na sklop od 500-550 klijavih sjemenki/m2, što odgovara 120-160 kg/ha sjemena.

 

SORTIMENT

Introducirane jare sorte zobi Domaće sorte jare zobi  Domaći kultivari fakultativne ozimo-jare zobi
Condor Šampionka Joker
Astor Slatinka Mustang
Femings Mura  
Expander  Kupa  
Explorer Zlatna grana  
  Istra  
  Baranja  Web development i hosting: softwise.hr / ictmedia.hr