Usjev kukruza

Usjev kukruza

Isplativost proizvodnje kukuruza

Kukuruz kao kultura može biti u pojedinim godinama proizvodnje vrlo profitabilna kultura, u pojedinim godinama i vrlo neekonomična kultura. Profitabilnost ovisi o nizu faktora kao što su: vremenski uvjeti u vegetacijskoj godini, prinosima, površinama koje su zasijane, stanju stočnog fonda, kao i o domaćem i svjetskom tržištu. 

Cijena na svjetskom tržištu kukuruza varira iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, a određuje je ponuda i potražnja za kukuruzom na svjetskoj burzi. Trenutno je velika potražnja Kine i Indije pa je u svijetu tendencija porasta cijene kukuruza. Isto tako cijenu diktiraju i najveći proizvođači kukuruza u svijetu kao što je Amerika, čija proizvodnja kukuruza ovisi o proizvodnji bioetanola.

Bez obzira na fluktuaciju cijene kukuruza, kukuruz se kod nas tradicionalno uzgaja na velikim poljoprivrednim površinama. Razlog tome je lagan uzgoj kukuruza u monokulturi, relativno manje zahtjevna agrotehnika, potrebama za vlastiti stočni fond, koji bez obzira na to što ima tendenciju pada, kukuruz se vrlo lako prodaje na domaćem tržištu bez obzira na cijenu.

Primjer izračuna profitabilnosti uzgoja kukuruza na osnovi niže, srednje i više cijene, prinosa od 10 t/ha i vlažnosti zrna 22%.

količina

jedinica mjere

ukupno kn

ukupno niža cijena

ukupno viša cijena

otkupna cijena1,00 kn
0,400,90
prinos vlažnog zrna (22%)10.000,00 kg
4.000,009.000,00
potpora1,00 ha2.100,002.100,002.100,00
ukupni prihod

6.100,0011.100,00
sjeme (75 000)1,00 ha322,00965,90
gnojivaNPK 7:20:30550,00 kg4,302387,00
urea100,00 kg3,20322,00
KAN150,00 kg2,10331,50

zaštitna sredstva (herbicidi)

1,00 ha356,20356,20
obradaoranje1,00 ha339,90339,90

zatvaranje zimske

brazde

1,00 ha104,60104,60

međuredna kultivacija

s prihranom

1,00 ha169,60169,60
razbacivanje min. gnojiva0,70 t/ha78,2054,70
sjetva (rotodrljača + sjetva)2,00 ha378,80757,60
transport10 t/ha16,20162,00
prskanje1,00 ha34,4034,40
ukupni troškovi

5985,70
dobit

114,305114,30


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj