Usjev krrumpira

Usjev krrumpira

Rentabilnost proizvodnje krumpira

Odnos prinosa i tržišne cijene može samo nagađati najizravniji je faktor koji određuje smjer potencijalnoj dohodovnosti koju na kraju limitiraju i troškovi.

Najveći trošak u proizvodnji krumpira odnosi se na sjeme, slijede gnojiva, pesticide itd.
Vrlo je teško odrediti prodajnu cijenu jer ona varira ovisno o tome prodaje li se mladi krumpir ili krumpir u tehnološkoj zrelosti, cijena također ovisi prodaje li se na malo ili na veliko, te je vrlo važno u proizvodnji osigurati dobar i siguran plasman na tržište.

Primjer izračuna dohodovnosti proizvodnje krumpira na osnovu srednje cijene krumpira, prosječnog prinosa:


količina

jedinična cijena

ukupno kn

ukupno

otkupna cijena

1,00 kn

1,50
1,50

prinos

1,00 kg/ha25.000,00

potpora

1,00 kn/ha

2.100,002.100,002.100,00

ukupni prihod
39.600,00

sjeme

2.500,00 kg

5.00

12.500,00


gnojiva

NPK 7:20:30

600,00 kg

4,30

2.580,00


urea

100,00 kg

3,20

320,00


profert mara

10,00 l

15,00

150,00


zaštitna sredstva

1,00 ha

3.837,10

3.837,10


obrada

oranje

 1,00 ha 

332,90

332,90


zatvaranje zimske brazde

1,00 ha

104,60

104,60


predsjetvena obrada

1,00 ha

169,60

169,60


folijarna prihrana

1,00 ha

34,40

34,40


razbacivanje min. gnojiva

0,70 t/ha

78,20

54,70


sjetva

1,00 ha

410,10

410,10


transport

25,00 t/ha

16,20

405,00


prskanje

6,00 ha

34,40

204,40


ukupni troškovi

1,00 kn/ha


21.103,80


dobit

1,00 kn/ha18.496,20Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj